Onderzoekers Diergeneeskunde betrokken bij zes grote Horizon2020-projecten (EU)

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde zijn betrokken bij zes grote Europese Horizon2020-projecten, waarvan vijf bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). Het gaat om Juliette Legler, Roel Vermeulen, Marianna Tryfonidou, Martin van den Berg, Remco Westerink en Gerard Hoek. Hieronder, in willekeurige volgorde, een korte impressie van de projecten.

Hoe beïnvloeden hormoonverstorende stoffen het ontstaan van metabolische ziektes? - Juliette Legler

Juliette Legler

Juliette Legler, hoogleraar Toxicologie, is trekker van het GOLIATH-project. Samen met samenwerkingspartner Roel Vermeulen en vijftien andere internationale partners wil ze de rol ophelderen van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in metabolische aandoeningen, zoals obesitas, diabetes en niet-alcoholische vette leverziekte. Verder wil ze nieuwe teststrategieën ontwikkelen voor het opsporen van deze stoffen die de stofwisseling verstoren.

 

Invloed van omgeving (milieu) op onze gezondheid - Roel Vermeulen

Roel Vermeulen

Milieuvervuiling, klimaatverandering en ontwrichting van het ecosysteem en de biodiversiteit brengen schade toe aan onze gezondheid en kwaliteit van leven. Dat geldt zeker voor sociaal kwetsbare groepen in de samenleving. Een gezonde leefomgeving, met bijvoorbeeld groene en blauwe zones, kan deze negatieve effecten compenseren. In het HERA-project wil Roel Vermeulen, hoogleraar Milieu-epidemiologie en Exposoomanalyse, de Europese onderzoeksagenda bepalen en wereldwijde problemen op het gebied van milieu en gezondheid geïntegreerd aanpakken.  

Nieuwe behandeling tegen chronische rugpijn bij honden en mensen - Marianna Tryfonidou

Marianna Tryfonidou

Honderden miljoenen mensen en ook honden wereldwijd hebben last van chronische rugpijn, terwijl daar nog altijd geen adequate behandeling of medicatie voor is. Marianna Tryfonidou, hoogleraar Regeneratieve Orthopedie, wil dat veranderen. Eerst bij honden, later bij mensen. Ze heeft een consortium van twintig (internationale) partners opgezet, iPSpine, en krijgt een beurs van 15 miljoen euro uit het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie voor een nieuwe behandeling tegen chronische rugpijn.

15 miljoen euro voor oplossing chronische rugpijn

Hoe beïnvloeden hormoonverstorende stoffen de vruchtbaarheid van vrouwen? - Martin van den Berg

Martin van den Berg

Met het FREIA-project gaat Martin van den Berg, hoogleraar Toxicologie (IRAS) samen met samenwerkingspartners Majorie van Duursen en Bart Gadella onderzoek doen naar de invloed van hormoonverstorende stoffen op de ontwikkeling en functie van eierstokken. Uiteindelijk hopen de onderzoekers een test te ontwikkelen om de schadelijkheid voor de vrouwelijke vruchtbaarheid te beoordelen, én preventieve opties te ontwikkelen.

 

Hoe beïnvloeden hormoonverstorende stoffen de hersenontwikkeling? – Remco Westerink

Remco Westerink

In het ENDpoiNTs-project van onder meer Remco Westerink, neurotoxicoloog bij het IRAS, staan hormoonverstorende stoffen centraal. Deze stoffen beïnvloeden naast het hormonale systeem, ook de hersenontwikkeling. Hoe dat precies werkt, is nog niet bekend. Het project moet inzicht geven in de relatie tussen hormoonverstorende stoffen en de hersenontwikkeling. Die resultaten zijn te gebruiken om de risico's van hormoonverstorende stoffen te beoordelen.

Wat is de invloed van milieuvervuiling op onze gezondheid? - Gerard Hoek

Gerard Hoek

Burgers maken zich steeds meer zorgen over de gevolgen van milieuvervuiling op hun gezondheid. Mensen verzamelen steeds meer data en voeren acties over milieuproblemen, zoals vervuiling door verkeer, houtkachels, lawaai en mobiliteit. Doordat er steeds meer betaalbare technologie beschikbaar is, kunnen mensen milieu- en gezondheidsparameters zelf meten. Met het project CitieS-Health wil IRAS-onderzoeker Gerard Hoek een effectief model ontwikkelen dat burgers actief betrekt bij onderzoek op het gebied van milieuhygiëne.