27 februari 2019

ICON research reviewed

Onderzoek scoorde zeer goed en uitstekend bij het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek

© iStockphoto.com

De Universiteit Utrecht hecht veel waarde aan een goede beoordeling van de kwaliteit van haar onderzoek. Daarom wordt al het onderzoek aan de Universiteit Utrecht periodiek beoordeeld door een externe commissie. 

Op 1 en 2 november vond een evaluatie van ICON plaats. Het rapport met de beoordeling en bevindingen is nu gepubliceerd (pdf).

Meer informatie is beschikbaar in het Engels.