Onderzoek op basisscholen en verpleeghuizen naar effectiviteit ventilatie en luchtreiniging om verspreiding SARS-CoV-2 te verminderen

Samenwerkingsverband CLAIRE onderzoekt waar ventilatiesystemen en luchtreinigers aan moeten voldoen om coronabesmettingen te voorkomen

Ventilatie en luchtreiniging kunnen bijdragen aan het verminderen van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus via de lucht in gebouwen. Maar waar moeten deze ventilatiesystemen en luchtreinigers aan voldoen om verspreiding te minimaliseren? Een samenwerkingsverband van twintig partners gaat de effectiviteit van verschillende systemen testen. De Universiteit Utrecht coördineert de samenwerking waar naast drie andere kennisinstituten (TU Eindhoven, TNO en Universiteit Leiden) zestien bedrijven en andere partners aan deelnemen.

Hoogleraar Lidwien Smit coördineert het samenwerkingsverband namens de Universiteit Utrecht. Ondanks dat de coronapandemie op dit moment lijkt af te nemen, ziet Smit de relevantie van het onderzoek voor de samenleving. ‘Meer kennis over effectieve luchtreiniging is niet alleen van groot belang voor de verspreiding van SARS-CoV-2 en andere virussen, maar ook voor de voorbereiding op toekomstige pandemieën en voor de verbetering van het binnenklimaat in het algemeen.

Meer kennis over luchtreiniging is van groot belang in de voorbereiding op mogelijke toekomstige pandemieën

Lidwien Smit, hoogleraar One Health en Mileu-Epidemiologie

Basisscholen en verpleeghuizen

‘Het onderzoek vindt plaats op basisscholen en in verpleeghuizen’, vertelt Smit. ‘Naast de bouwkundige, technologische en virologische aspecten, onderzoeken we ook of de systemen acceptabel en bruikbaar zijn voor gebruikers. We leveren een wetenschappelijke basis om ventilatiesystemen en luchtreinigingsapparatuur te evalueren.’ De wetenschappers onderzoeken de prestaties van luchtreinigers en ventilatiesystemen terwijl ze aerosolen en SARS-CoV-2 virus en andere micro-organismen in de lucht meten. Ook richten de onderzoekers zich op recente ontwikkelingen rond mobiele luchtreinigingsapparaten, waarvoor ze nieuwe evaluatie- en validatiemethoden ontwikkelen.

Samenwerking tussen twintig partners

Het samenwerkingsverband heet CLAIRE: Clean Air for Everyone. De Universiteit Utrecht coördineert de samenwerking, waarvoor 2,8 miljoen euro beschikbaar is gesteld door Health~Holland. In het consortium nemen naast de vier kennisinstellingen zestien bedrijven en andere organisaties deel: PlasmaMade, Dolphin Air, Euromate, Noa Air, Ultrasun, Wolf, Konvektco (Jaga), AL-KO, Fellowes, TROX, Dehaco, Trotec, Vereniging Binnenklimaat Nederland, Habion, Actiz en Stichting Binnenklimaattechniek.

Hoogleraar Lidwien Smit coördineert het samenwerkingsverband. Zij werkt bij IRAS, het Institute for Risk Assessment Sciences van de Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het samenwerkingsproject is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.