Onderzoek naar verbetering aanpak van illegale tabakshandel

sigaretten

Prof. John Vervaele gaat met een interdisciplinair team van juristen en criminologen onderzoeken hoe de handhaving van illegale tabakshandel binnen de EU verbeterd kan worden, met name waar het gaat om sigaretten uit Rusland, Belarus en de Oekraïne.

Vervaele had aanvankelijk een voorstel voor het onderzoeksproject The enforcement dimension of the fight against illicit tobacco trade in Europe met instemming van de UU ingediend bij een subsidieprogramma van een tabaksproducent. Uiteindelijk heeft de universiteit besloten het onderzoek zelf te financieren, vanwege het maatschappelijk belang dat ermee gediend is. De kosten van het project bedragen circa 360.000 euro. Het project duurt twee jaar. 

Centrale vragen zijn hoe nationale autoriteiten illegale tabakshandel bestrijden, hoe de EU met nieuw beleid de handhaving kan verbeteren en op welke manier de EU het gedrag van landen en private partijen buiten de EU kan beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden wordt een vergelijking gemaakt van het beleid van verschillende EU-lidstaten, wordt de aanpak van de VS en de EU naast elkaar gezet, en gaan de onderzoekers verschillende beleidsterreinen met elkaar vergelijken.

Het onderzoek dient volgens Vervaele een belangrijk maatschappelijk belang. “De World Health Organization stelt dat illegale handel in tabak mensenlevens kost en overheden geld”, zegt Vervaele. Hij wijst onder andere op de site van de WHO, waarop het belang wordt toegelicht van het stoppen van de illegale handel. “De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen bijdragen aan het stoppen en verminderen van dit probleem en daarmee een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.”

Het onderzoek dient volgens Vervaele en de UU een belangrijk wetenschappelijke en maatschappelijk belang. “De World Health Organization stelt dat illegale handel in tabak mensenlevens kost en overheden geld”, zegt Vervaele. Hij wijst onder andere op de site van de WHO, waarop het belang wordt toegelicht van het stoppen van de illegale handel. “De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen bijdragen aan het stoppen en verminderen van dit probleem en daarmee een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.” Belangrijke afnemers van het onderzoek zijn: Europese en nationale beleidsmakers, douanediensten, politie, het OM en de rechterlijke macht.” 

Contact