12 mei 2017

Onderzoek naar levensloop geneesmiddelen vanuit een mensenrechtenperspectief

© iStockphoto.com/Savushkin
© iStockphoto.com/Savushkin

Het Ethiek Instituut start in samenwerking met het Global Health Law Groningen Onderzoekscentrum een nieuw onderzoek naar de juridische en ethische aspecten van de ontwikkeling, registratie en het gebruik van geneesmiddelen. Dit wordt bekeken vanuit een mensenrechtenperspectief. 

Levensloop van geneesmiddelen

De ontwikkeling en registratie, prijs, en feitelijke beschikbaarheid en toegankelijkheid van (nieuwe) geneesmiddelen staat meer en meer onder druk. De multisectoriële problematiek in alle fasen van de totale ‘levensloop’ van een geneesmiddel (grofweg: ontwikkeling – registratie – patiënt gebruik) roept multidisciplinaire vragen op, ook vanuit een mensenrechtenperspectief.

Wanneer kan men spreken van legitieme besluitvorming, ook als het wetenschappelijk bewijs dat ten grondslag ligt aan het registreren van een nieuw geneesmiddel onzekere risico’s met zich mee brengt? Hoe gaat men om met manifeste en niet-manifeste conflicten van regelgeving? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van regulatoire agentschappen zoals het CBG in global drug development en wat betekent het als men spreekt over de patiënt als rechthebbende?

Het onderzoek van 1 jaar wordt gefinancierd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door prof. dr. Marcus Düwell, Inez Braber en Marie Elske Gispen LLM (Rijksuniveristeit Groningen).