Onderzoek naar erosieprocessen van silicaatspecie

NWO-toekenning onderzoeksprojecten Open Technologieprogramma

Het onderzoeksproject SilPit krijgt financiering van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen via het Open Technologieprogramma. SilPit staat voor Erosion of silicate grouting in construction pits (Erosie van silicaatspecie in bouwputten). Silicaatspecie of -mortel wordt gebruikt om droge bouwputten aan te leggen voor de bouw van ondergrondse constructies onder grondwaterniveau.

Door de verstedelijking groeit de vraag naar ondergrondse constructies, zoals fietsenstallingen, parkeervoorzieningen en infrastructuur. Om ze onder het grondwater te bouwen, zijn droge bouwputten nodig. Voor dit doel worden silicaatmortelgels meestal in de grond geïnjecteerd. Ze stollen en voorkomen de instroom van grondwater in de bouwput. De laatste jaren wordt silicaatmortel echter buiten de traditionele grenzen gebruikt, zoals grotere en diepere bouwputten in meer uitdagende omgevingen. Dit levert onzekerheden op over de toepasbaarheid, levensduur en milieu-impact. SilPit pakt deze onzekerheden aan door experimenteel en numeriek onderzoek te doen naar erosieprocessen van silicaatspecie, onder variërende omstandigheden.

Poreuze materialen

SilPit staat onder leiding van dr. Amir Raoof (departement Aardwetenschappen, faculteit Geowetenschappen). Raoof is directeur van het Multiscale Porous Media Lab van de faculteit Geowetenschappen. Daarnaast leidt hij onder andere het Structures of Strength (SoS) platform for Unusual Collaborations, een initiatief vanuit de geowetenschappen waarbij diverse disciplines, variërend van geschiedenis tot geneeskunde, poreuze materialen bestuderen. Over SoS is ook een documentaire gemaakt.

Toepasbare kennis

Het Open Technologieprogramma biedt financiering voor excellent onderzoek, met het oog op mogelijke toepassing van de resultaten. Het programma geeft bedrijven en andere organisaties een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij wetenschappelijk onderzoek dat moet leiden tot toepasbare kennis.

Zeven projecten

Naast SilPit ontvangen nog zes projecten financiering vanuit het Open Technologieprogramma. In totaal financiert NWO deze toepassingsgerichte projecten met 5,8 miljoen euro, betrokken bedrijven en andere organisaties investeren ongeveer 950 duizend euro in de projecten.