Onderzoek naar COVID-19 bij huisdieren

De Faculteit Diergeneeskunde coördineert een door het ministerie van LNV gefinancierd onderzoeksproject naar COVID-19 bij huisdieren. Uit dit onderzoek blijkt dat honden en katten geïnfecteerd kunnen worden met SARS-CoV-2 als zij in nauw contact zijn met een COVID-19 positief persoon. Honden en katten uit COVID-19 positieve huishoudens hadden vaker (17%) antistoffen tegen SARS-CoV-2 dan honden en katten zonder (bekende) COVID-19 blootstelling (2%). Doorgaans melden de huisdiereigenaren geen of slechts milde respiratoire en/of gastro-intestinale klachten bij de positief geteste dieren. Het verschil in prevalentie tussen dieren uit COVID-19 positieve huishoudens en dieren zonder (bekende) COVID-19 blootstelling versterkt het vermoeden dat mens-dier transmissie de meest aannemelijke route is. In hoeverre vervolgens dier-dier transmissie of dier-mens transmissie optreedt is onbekend, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op besmettingen van mensen door honden of katten. Meer informatie over het onderzoek en maatregelen en adviezen voor omgang met huisdieren zijn terug te lezen in het onlangs verschenen Vetinf@ct.