Onderzoek naar circulaire renovatie ontvangt 1,4 miljoen euro

Gebouw met veel groen

Een consortium geleid door TU/e onderzoekers Lisanne Havinga en Torsten Schröder, gaat onderzoeken hoe gebouwen circulair en emissievrij gerenoveerd kunnen worden. De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) stelt hiervoor 1,4 miljoen euro beschikbaar, met een looptijd van vijf jaar. Vanuit het alliantie-speerpunt Circular Society is het initiatief genomen om een voorstel voor deze call te ontwikkelen waarin nu verschillende onderzoeksgroepen van TU/e en UU participeren.

Om op het gebied van renovatie in de bouw de omslag te kunnen maken naar circulaire praktijken met lagere emissies, gaan de onderzoekers naar de hele keten kijken, vanaf de ontwerpfase van een gebouw tot aan de sloop, én weer terug naar de ontwerpfase. Lisanne Havinga (TU/e): “De keten beter laten samenwerken, met oog voor verschillende perspectieven, dat is ons doel. Nu staan kosten- en energiebesparing vaak voorop, maar we moeten ook kijken naar andere waarden, zoals de milieu-impact van materialen en de impact op bewoners.”

Havinga: “We willen de juiste omstandigheden creëren als het gaat om nieuwe meetmethoden, renovatieconcepten, businessmodellen, samenwerkingsvormen en juridische kaders. Het zijn in feite verschillende puzzelstukjes die we beter aan elkaar moeten verbinden.” Digitalisering zal daarbij een sleutelrol vervullen. Havinga: “Denk aan het in kaart brengen en aan elkaar koppelen van materiaalstromen en het optimaliseren van duurzame renovatieconcepten aan de hand van simulatiemodellen.”

CO2-neutraal

Het belang van dit onderzoek is duidelijk en actueel. Zo wil Nederland dat de gebouwde omgeving in 2050 CO2-neutraal en circulair is. Havinga: “Sterker nog, als we ons aan het koolstofbudget van 1,5 graden uit het IPCC-klimaatrapport willen houden, moet de woningbouw eigenlijk over tien jaar al volledig CO2-neutraal zijn.”

Circular Inclusive Cities

Het speerpunt Circular Society van de alliantie richt zich met de hub Circular Inclusive Cities op het scheppen van de voorwaarden om de overgang te versnellen naar circulaire en inclusieve steden. Het omvat onderzoek naar welke fysieke, financiële en sociaal-culturele omgevingsfactoren van invloed zijn op de mate waarin burgers duurzaam gedrag vertonen en werken aan een meer duurzame en inclusieve stedelijke omgeving. De overgang naar duurzame en groene oplossingen moet gemakkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt voor alle burgers. In Circular Society werken onderzoekers op het gebied van sociale- en menswetenschappen samen met natuur- en technologische wetenschappen om te komen tot een fundamenteel nieuwe manier van onderzoek om deze uitdaging te kunnen aangaan. 

Circular Society wordt geleid door Chris Backes (UU), Theo Salet (TU/e), Huub Rijnaarts (WUR) en Peter Blankestijn (UMC Utrecht).

NWA-programma

Dit NWA-programma is een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderzoeksfinancier NWO en regieorgaan SIA en is gericht op onderzoek naar hoe gebouwen circulair en emissievrij kunnen worden ingericht. Op deze manier wil NWA doorbraken creëren die duurzame veranderingen in de bouwsector versnellen.

Deelnemende onderzoekers

Het consortium onder leiding van TU/e bestaat uit onderzoekers van Technische Universiteit Eindhoven (Lisanne Havinga en Torsten Schröder) Universiteit Utrecht (Chris Backes, Willem Janssen, Elisa Achterberg, Blanca Corona Bellostas, Jesús Rosales Carreón), Universiteit Twente, Hogeschool Zuyd en consortiumpartners: Eigen Haard; Cityförster; Alba Concepts; BCI Gebouw; Madaster: Dusseldorp; Lagemaat BV; Sustainer; Cirkelstad; Dutch Green Building Council; NEN.

Jonge onderzoekers, docenten en studenten

Het motto van de strategische samenwerking tussen Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht is challenging future generations. Dit doen we door jonge onderzoekers, docenten en studenten aan het roer te zetten en samen te werken dwars door disciplines heen. De vier instellingen bundelen in de alliantie hun expertises om zo bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid.