Onderzoek en onderwijs hand in hand: nieuwe minor gestart vanuit onderzoeksproject Constructing the Limes

Archeoloog Albert van Giffen kijkt toe terwijl twee werklieden werken aan de opgraving van het Romeinse castellum in Valkenburg (ZH) in 1941-1943. Foto: Rijksmuseum van Oudheden (CC-BY 3.0)
Archeoloog Albert van Giffen kijkt toe terwijl twee werklieden werken aan de opgraving van het Romeinse castellum in Valkenburg (ZH) in 1941-1943. Foto: Rijksmuseum van Oudheden (CC-BY 3.0)

Uit het onderzoeksproject Constructing the Limes, waarvan de UU penvoerder is, is sinds dit jaar een gelijknamige minor voortgekomen aan de Hogeschool Saxion. In deze minor staat het archeologisch onderzoek naar de grens van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland centraal. Verschillende projectleden verzorgen het onderwijs en het is de bedoeling dat ook UU-studenten de minor op termijn kunnen volgen.

Legerkampen en een grafveld

Er zijn inmiddels acht archeologiestudenten met de minor begonnen. Zij werken mee aan twee deelprojecten van het Limes-project. Zo doen ze onderzoek naar mogelijke tijdelijke legerkampen op de Veluwe, die ze met behulp van drones en veldwerk opsporen.

Reconstructie van een houten Romeinse wachttoren (turris) bij Vechten. Bron: Wikimedia/Niels Bosboom
Romeinse wachttoren bij Fort Vechten. Bron: Wikimedia/Niels Bosboom

Daarnaast gaan de studenten aan de slag met opgravingsverslagen en opgegraven materiaal om meer te leren over het Romeinse grafveld bij Valkenburg (Zuid-Holland).

Onderzoek en onderwijs hand in hand

De minor is een treffend voorbeeld van hoe onderzoek met onderwijs kan worden gecombineerd. Studenten krijgen een unieke kans om te ervaren hoe actueel wetenschappelijk onderzoek in de praktijk wordt uitgevoerd. Bovendien kunnen ze er zelf een actieve bijdrage aan leveren.

Het onderzoek Constucting the Limes is een vijfjarig project dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt gefinancierd door NWO. Het staat onder leiding van Saskia Stevens (UU) en heeft als doel om de grens van het Romeinse Rijk in Nederland en Duitsland, de Nedergermaanse Limes, beter in kaart te brengen.

De minor Constructing the Limes is ontworpen door projectpartners Wouter Vos en Jeroen Oosterbaan van de Hogeschool Saxion. Zij zijn als docent verbonden aan de opleiding Archeologie, de enige praktijkgerichte archeologieopleiding van Nederland. Ook docenten van de Universiteit Utrecht en andere partneruniversiteiten zullen binnen de minor colleges geven.