Onderwijsproject TerInfo wint Brouwer Vertrouwensprijs

Lesmateriaal rondom ontwrichtend nieuws zet aan tot kritisch denken

Uitreiking van de Brouwer Vertrouwensprijs 2023. Foto: © Stéphanie Driessen
© Stephanie Driessen

Onderwijsproject TerInfo heeft de Brouwer Vertrouwensprijs gewonnen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De prijs ter waarde van 100.000 euro is bedoeld voor hét maatschappelijke initiatief dat het onderling vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt.

Een klas vol emotie en vragen na nieuws over terrorisme

Na nieuws over een terroristische aanslag, oorlog, rellen of politiek geweld komen leerlingen vaak met vragen en vol emotie de klas in. Hoe bespreek je zulke zware onderwerpen als docent op een manier die leerlingen helpt zelf hun mening te vormen en polarisatie tegengaat? TerInfo ontwikkelt lespakketten en gastlessen die inmiddels op meer dan driehonderd basisscholen, middelbare scholen en mbo's worden gebruikt.

Het project is een initiatief van historicus Beatrice de Graaf en een samenwerking tussen Geschiedenis, Pedagogiek, Informatiekunde, Sociologie, Psychologie en Religiewetenschappen. TerInfo is interdisciplinair en een voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Het team van TerInfo bestaat naast initiatiefnemer Beatrice de Graaf uit projectleider Maxine Herinx, projectmedewerker Mila Bammens, expert pedagogiek Bjorn Wansink, coördinator financiën Myrthe van Groningen, onderzoeksmedewerker Laura Bucher en studenten. Het lesmateriaal wordt in samenspraak gemaakt met diverse experts binnen de UU, kennispartners, onderwijsprofessionals en docenten.

Ingrijpend nieuws in historische context 

Projectleider Maxine Herinx: “Het afgelopen jaar hebben we docenten ondersteund met lessen over het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Ook hebben we gezorgd voor achtergrondinformatie en pedagogische handvatten bij het bespreken van complottheorieën rondom het coronavirus, boerenprotesten en terroristische aanslagen.”

Een TerInfo-gastles van Maxine Herinx en Mila Bammers
Een TerInfo-gastles van Maxine Herinx en Mila Bammens

Herinx licht toe: “Zo laten we leerlingen in de les ‘Wat is terrorisme?’ zien dat je vanuit meerdere perspectieven naar een terrorist kunt kijken, afhankelijk van je standplaats en positie. Leerlingen zien aan de hand van het voorbeeld van Willem van Oranje in dat een Spanjaard uit de zestiende eeuw heel anders keek naar deze figuur dan vanuit het Nederlandse perspectief waarbij hij als held of ‘vader des vaderlands’ wordt neergezet.”

Handvatten voor docenten bij radicalisering op school

Sandra Hakkesteegt is docent Maatschappijleer en heeft regelmatig het lesmateriaal van TerInfo in de klas gebruikt. Ze vindt de lessen verrijkend: “TerInfo maakt voor leerlingen abstracte begrippen als extremisme en radicalisering toegankelijk, zodat ze er beter over kunnen meepraten en hun mening kunnen vormen.”

Maar TerInfo helpt niet alleen de leerlingen, zegt Hakkesteegt. “Ook voor ons als docenten biedt het handvatten om met leerlingen die zelf radicaliseren om te gaan. Zo is er veel aandacht voor wetgeving en leren we zo emoties loskoppelen van de feiten.”

Je haalt wetenschap de klas in en expertise op het gebied van maatschappelijke onderwerpen. Zo geef je meer diepgang aan je lessen.

Ilona Wevers, docent aardrijkskunde en humanics De Nieuwste School Tilburg

Wetenschap in de klas

Dat beaamt ook Ilona Wevers, docent Aardrijkskunde. “Wat heel prettig is, is de wetenschappelijke benadering van onderwerpen. Het leert leerlingen hun eigen aannames te bevragen, je ziet hun leerproces. Dat werkt veel beter dan losse discussies in de klas waar je dan als docent iets tegenin probeert te brengen.”

Wevers vult aan: “Ik kan het werken met TerInfo zeker aanbevelen. Je haalt wetenschap de klas in en expertise op het gebied van maatschappelijke onderwerpen. Zo geef je meer diepgang aan je lessen.”

Brouwer Vertrouwensprijs helpt scholennetwerk TerInfo verder uit te breiden

Projectleider Maxine Herinx: “Het winnen van deze prijs is ontzettend belangrijk voor TerInfo. Het is een enorm compliment voor het werk dat we de afgelopen jaren hebben verzet en ook een blijk van vertrouwen van de jury in onze toekomstplannen. Met dit geld kunnen we ons scholennetwerk uitbreiden, verder onderzoek doen en meer actuele thema’s bespreekbaar maken in de klas.”