Ondersteuning voor kwetsbare kinderen en jongeren uit Utrecht bij taal en huiswerk

Thuislerend kind

De tijdelijke sluiting van scholen heeft grote gevolgen voor kinderen, jongeren en ouders. De meest kwetsbare leerlingen dreigen hier extra de dupe van te worden. Bijvoorbeeld omdat ze moeite hebben met de Nederlandse taal of omdat hun ouders hen niet kunnen helpen met huiswerk. Ook nu de scholen (deels) weer open gaan, blijft extra ondersteuning nodig.

De Universiteit Utrecht participeert in het recent opgerichte Stadsnetwerk Taal & Huiswerk, een netwerk dat kwetsbare Utrechtse kinderen en jongeren een-op-een bijstaat bij hun schoolwerk. Een zestal onderwijsadviseurs van Onderwijsadvies & Training (O&T) en docenten van de afdeling Educatie is als vrijwilliger opgeleid tot trainer, om op hun beurt weer andere vrijwilligers te trainen voor de rol van maatje.

Stadsnetwerk Taal & Huiswerk brengt vrijwilligers bijeen die een online taal- en huiswerkmaatje willen worden voor leerlingen tussen de 6 en 16 jaar. Het gaat om leerlingen die zonder ondersteuning verder achter dreigen te raken met hun schoolwerk.

Krachten bundelen in Utrecht

De coronacrisis heeft het aantal initiatieven om kinderen met een dreigende leerachterstand te ondersteunen verveelvoudigd. Vanuit een overleg van de gemeente, de schoolbesturen, de hogescholen en de universiteit over het onderwijsbeleid in de stad Utrecht is het initiatief genomen om bestaande en geplande initiatieven op het gebied van taal-en huiswerkondersteuning en onderzoek daarnaar, te inventariseren en te coördineren. Vanuit de universiteit is hoogleraar Onderwijswetenschappen Jan van Tartwijk betrokken. Die coördinatie gebeurt in samenwerking met Taal Doet Meer en O&T. Ook andere activiteiten, gericht op het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs, worden bij deze inventarisatie betrokken. Zo zijn er onder meer plannen voor het organiseren van een zomerschool waar kinderen geholpen worden om leerachterstanden zoveel mogelijk in te lopen.

Toekomst

Door krachten te bundelen in een Stadsnetwerk kunnen Utrechtse initiatieven en kenniscentra duurzame verbindingen aangaan. Zo moet het in de toekomst voor scholen en ouders duidelijk zijn waar men voor welke ondersteuning terecht kan. Op deze wijze werkt de Universiteit Utrecht mee aan gelijke kansen voor alle kinderen.

Oproep

Ben je betrokken bij of heb je plannen voor een initiatief gericht op ondersteuning van taal, huiswerk of andere vormen van ondersteuning om gelijke kansen van Utrechtse kinderen en jongeren te bevorderen en/of doe je onderzoek naar dit onderwerp? Laat het ons dan weten via O&T onderwijsadviseur Karin van Look (c.j.vanlook@uu.nl). 

Wil je ook taal- en huiswerkmaatje worden? Aanmelden kan op de website van Taal Doet Meer.

Het Stadsnetwerk Taal & Huiswerk bestaat uit Taal Doet Meer, de Gemeente Utrecht, scholen in basis- en voortgezet onderwijs, de hogescholen, de universiteit en verscheidene vrijwilligersorganisaties.