'Onderschrijft UU-beleid om over grenzen heen samen te werken aan complexe vraagstukken’

Universiteit Utrecht partner in 10 gehonoreerde Groeifondsaanvragen:

Bij 10 van de 28 door het kabinet gehonoreerde Groeifondsaanvragen zijn UU-onderzoekers betrokken, dat werd donderdag 14 april bekendgemaakt na de ministerraad. In totaal is met deze aanvragen 3,7 miljard euro gemoeid. Collegevoorzitter Anton Pijpers is trots dat de Universiteit Utrecht zo goed vertegenwoordigd is bij de aanvragen. “Het onderschrijft de visie van de Universiteit Utrecht om over grenzen heen samen te werken aan complexe vraagstukken. En het is mooi dat we op deze manier kunnen bijdragen aan innovaties die belangrijk zijn voor Nederland.”

Via het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet 20 miljard euro op twee terreinen: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Om op die manier bij te dragen aan een structurele en duurzame economische groei van Nederland. In april 2021 kregen al tien projecten een (voorwaardelijke) toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. De Universiteit Utrecht is bij vier van deze projecten betrokken. In de tweede ronde van het Groeifonds zijn via diverse ministeries 37 projecten ingediend die in aanmerking wilden komen voor geld uit het groeifonds. Het kabinet heeft besloten er 28 te honoreren. Na beide toekenningsrondes is de UU betrokken bij 14 projecten.

Eén van de toegekende voorstellen waar Utrechtse onderzoekers bij betrokken zijn, is CROP-XR. De Universiteit Utrecht is zelfs trekker van het project dat zich richt op de ontwikkeling van landbouwgewassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering en minder afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen. Door de moderne plantenbiologie te integreren met kunstmatige intelligentie (AI) en werkingsmodellen, leren de onderzoekers begrijpen en voorspellen hoe planten stresscondities, zoals weersextremen en ziekteverwekkers, beter kunnen weerstaan. Om toepassing te stimuleren wordt CROP-XR beheerder en aanjager van een Nederlands 'innovatie-ecosysteem' waarin onder meer ook onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties meespelen. Het instituut investeert in landelijk gedeelde data-infrastructuur en gaat onderwijsinstellingen helpen professionals van de toekomst op te leiden.

Het is fantastisch om dankzij deze toekenning bij te kunnen dragen aan duurzame landbouw

Hoogleraar Guido van den Ackerveken die penvoerder is van het project: “Het is fantastisch dat we dankzij deze toekenning vanuit het Groeifonds, het onderzoek naar weerbaarheid van onze gewassen en de ontwikkeling van AI en modellen kunnen inbedden in een krachtig innovatie-ecosysteem om op die manier bij te dragen aan duurzame landbouw.”

Collegevoorzitter Anton Pijpers: “Het is heel erg mooi om te zien dat de UU zo goed vertegenwoordigd is. We willen als universiteit bijdragen aan innovaties op terreinen die voor Nederland belangrijk zijn. Onze hele onderzoeksstrategie is erop gericht om complexe vraagstukken op te lossen door zowel binnen als buiten de universiteit de samenwerking op te zoeken. Dat betaalt zich nu uit. Er liggen mooie plannen op hele diverse en belangrijke terreinen.”

Groeifondsprojecten waarbij UU betrokken is

(voorwaardelijke) toekenningen 2021

 • Regmed XB; 56 miljoen toegekend
 • Health-RI; 22 miljoen voorwaardelijk toegekend, 47 miljoen gereserveerd
 • AI-Ned; 44 miljoen toegekend, 44 miljoen voorwaardelijk toegekend, 116,5 miljoen gereserveerd
 • Groenvermogen I; 73 miljoen voorwaardelijk toegekend, 265 miljoen gereserveerd

(voorwaardelijke) toekenningen 2022

 • Biotech booster; 50 miljoen toegekend, 196 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • De Einstein Telescope; 42 miljoen voorwaardelijk toegekend, 870 miljoen gereserveerd
 • Duurzame materialen; 220 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • NXTGEN Hightech; 450 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Nationale LLO katalysator; 167 miljoen toegekend, 225 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Oncode-PACT; 161 miljoen toegekend, 164 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Digitalisering Onderwijs; 140 miljoen toegekend, 420 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Groenvermogen II; 250 miljoen toegekend, 250 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • Pharma NL; 80 miljoen voorwaardelijk toegekend
 • CROP-XR; 21 miljoen toegekend, 22 miljoen voorwaardelijk toegekend