28 augustus 2019

Onderhoudswerkzaamheden bibliotheeklocaties lopen uit

Deze zomer was er op beide bibliotheeklocaties groot onderhoud. De werkzaamheden in de Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park zouden afgerond moeten zijn, maar de oplevering is vertraagd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan schilderwerk, het reinigen van het tapijt en het monteren van de verwarmingen. In september zullen er nog werkzaamheden zijn aan de vluchtwegen.

De werkzaamheden in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad zijn complexer gebleken dan verwacht en zullen daarom langer duren. Deze werkzaamheden vinden gefaseerd plaats in het komende studiejaar om de bezoekers zo min mogelijk tot last te zijn.

Op beide locaties worden de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de openingstijden gepland om de hinder tot een minumum te beperken. 

Onze excuses voor eventuele overlast. Als u vragen of klachten heeft, kunt u terecht bij de servicebalies en via library@uu.nl