16 oktober 2019

Onderhoud Universiteitsbibliotheek Binnenstad

Tot het einde van dit jaar zijn er verschillende werkzaamheden in het kader van onderhoud en verduurzaming van de panden aan de Drift. Naast het herstel van de gevels worden er kozijnen vervangen met daarin isolerende beglazing.

Verder zijn er werkzaamheden aan de fietsenstalling, de kapel, trappen en toiletten.
Uiteraard doen wij ons best om eventuele overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken:

  • Werkzaamheden die gepaard gaan met lawaai worden zoveel mogelijk in de ochtend uitgevoerd (tot 12.00 uur).
  • Bij het plannen van de werkzaamheden houden we rekening met de tentamenweken.

Let op informatie ter plaatse

Het kan voorkomen dat bepaalde groepsruimten en/of studieplekken tijdelijk niet toegankelijk zijn. Dit zal door middel van bordjes kenbaar worden gemaakt. Indien mogelijk zullen er vervangende ruimtes beschikbaar zijn.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunt u terecht bij de servicebalies en via library@uu.nl.