Onderhoud in de Warmtekrachtcentrale

Elk gebouw van de UU is aangesloten op het Gebouw Beheer Systeem (GBS). Hiermee worden de installaties in de gebouwen door software aangestuurd. De komende maanden is de migratie van de regeltechniek van de Warmtekrachtcentrale (WKC) gepland. Dit betekent dat de gasmotoren in de WKC die warmte en elektra produceren een aantal weken uitgeschakeld worden.

Onderhoud waar je niks van merkt

In veel van de gebouwen is de migratie al uitgevoerd. Dit gebeurt zonder dat je daar wat van merkt. Ook van de update van de Warmtekrachtcentrale zal je niks merken. Dit komt omdat de energievoorziening in het USP dubbel is uitgevoerd. Zo kan onderwijs en onderzoek altijd doorgaan, ook wanneer er een storing is bij de WKC. Er is ook een proef gedraaid met het uitzetten van de motoren. Dit heeft geen problemen opgeleverd.

Wanneer de gasmotoren in de WKC uitgezet worden voor de migratie, wordt de levering van elektra overgenomen door Stedin. De warmte wordt geleverd door onze eigen gasketels. Deze kunnen los van WKC ingezet worden. Er zijn twee ketelhuizen Oost en Noord-West. Deze ketelhuizen kunnen bij uitval beide separaat in voldoende warmte voorzien. De levering van warmte is dan ook geen zorg.

Voorzorgsmaatregelen genomen

Het onderhoud van de WKC is bewust gepland in april, vanwege de relatief milde seizoensomstandigheden . Daarnaast zijn er verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Die zijn nodig omdat met het uitzetten van de WKC er geen back-up meer is.

De risico’s op uitval van energievoorziening zijn geïnventariseerd en de mitigerende maatregelen zijn vastgesteld. Er is een noodaggregaat aangeschaft om een piekbelasting op het stroomnet op te vangen. Alleen wanneer er sprake is van een structurele overbelasting van het elektranetwerk van Stedin, zijn er maatregelen nodig die gericht zijn op het beperken van piekbelasting. Daarbij zal  een beroep gedaan worden op het beperken van het elektragebruik in de gebouwen. Dit alles is er op gericht om de continuïteit van ons onderwijs en onderzoek te garanderen. De kans hierop is echter onwaarschijnlijk en is ook de afgelopen jaren niet voorgekomen.

Planning van de werkzaamheden

Op 3 april starten de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderhoud aan de WKC. Op 11 april is de WKC volledig buiten gebruik voor het onderhoud. Wanneer de migratie volgens planning verloopt, dan wordt eerste motor in de WKC op 25 april weer opgestart en is de WKC op 1 juni weer volledig in bedrijf.