8 april 2019

Ombudsfunctionaris in breed perspectief

Na een eerste succesvolle editie van de vijfdaagse masterclass Ombudsfunctionaris in breed perspectief vorige zomer in Utrecht, start op 8 juli 2019 een nieuwe groep. Het initiatief is ontstaan in navolging op landen als Canada en Engeland, waar al langer een speciale opleiding voor en over het ombudswerk bestaat. De masterclass, onder leiding van Dr. Paul Herfs, richt zich op alle facetten van deze unieke interventiefunctie: van visieontwikkeling tot conflictbemiddeling, van klachtonderzoek tot het leren van klachten. 

Van en met elkaar leren

Het doel van de masterclass is (beoogd) ombudsfunctionarissen vanuit verschillende werkvelden kennis te laten maken met alle facetten van de ombudsfunctie. Er is daarbij aandacht voor de verschillende sectoren (zoals onderwijs, zorg, overheid en arbeid) en de verschillende instrumenten (advies, bemiddeling en onderzoek) die een ombudsfunctionaris ten dienste staan. De diversiteit in achtergronden van zowel deelnemers als sprekers faciliteert het van en met elkaar leren, door dilemma's en uitdagingen vanuit verschillende perspectieven te belichten. Dit alles draagt uiteindelijk bij aan de professionalisering van de functie in overheidsorganisaties en het bedrijfsleven, wat weer van grote waarde is voor het terugdringen van conflicten. Iets waar de tijdgeest rijp voor is, aldus de organisatoren.

Verschillende perspectieven

De vlaggendrager voor deze masterclass is de voormalige Nationale Ombudsman en UU-hoogleraar institutionele aspecten van de rechtstaat Prof. dr. Alex Brenninkmeijer. Het programma kent voorts inspirerende gastsprekers vanuit het (internationale) ombudsperspectief: Rob Behrens (Parliamentary and Health Service Ombudsman; Verenigd Koninkrijk) en Stans Goudsmit (Kinderombudsman Rotterdam), vanuit wetenschappelijk en reflecterend perspectief: Prof. dr. Paul Schnabel (voormalig directeur Sociaal en Cultuur Planbureau; lid van de Eerste Kamer voor D66) en Maurits Barendrecht (hoogleraar Privaatrecht). En vanuit verschillende inhoudelijke perspectieven, zoals het onderwijs: Willem Hendrik Gispen (voormalig Rector Magnificus Universiteit Utrecht), m.b.t. arbeidsverhoudingen: Gerrard Boot (hoogleraar arbeidsrecht) en m.b.t. sport Marjan Olfers (hoogleraar recht en sport). 

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze masterclass  of u inschrijven? Kijk dan op onze website of neem contact op met Erika Winkler via E.Winkler@uu.nl  of via 030-253 8777.