Olympiade en nieuw onderzoek laten zien: Nederlands is een uitdagend vak

Foto: olympiadenederlands.org
Foto: olympiadenederlands.org

Waarom is het Nederlands nog niet zo’n gekke taal voor dyslectici? Hoe koppel je 17e -eeuwse liedjes aan de juiste melodie? En hoe herschrijf je een wetsartikel over een diefstal zodat het begrijpelijk wordt voor iedereen? Over dit soort vragen bogen bijna 350 middelbare scholieren in Nederland en Vlaanderen zich tijdens de voorronden van de eerste Olympiade Nederland. "Bijzondere en uitdagende puzzels", vond een van de Nederlandse finalisten. Een Vlaamse leerling haalde de hoogste score, alle leerlingen deden het gemiddeld genomen goed. Bewijs dat er bij jongeren én belangstelling én talent is voor Nederlandse taal- en letterkunde.

Tijdens de finale op 25 april in Antwerpen, zullen de negen winnaars van de voorronde verslag doen van kleine onderzoeksprojecten die ze komende maanden uitvoeren. De Olympiade is onderdeel van een groter offensief van universiteiten in Nederland en Vlaanderen om aan een beter imago van het schoolvak Nederlands en de studie Nederlands te werken. De opgaven zijn inmiddels openbaar gemaakt en voor iedereen te zien.

Het schoolvak Nederlands heeft het imago saai te zijn, maar onderzoek naar de Nederlandse taal en Nederlandstalige culturen dat in dat schoolvak thuishoort, is dat niet, zoals de Olympiade laat zien.

Saai schoolvak achter ons laten

De Olympiade Nederlands werd geïnitieerd door de neerlandici Els Stronks (Universiteit Utrecht), Marc van Oostendorp (Radboud Universiteit), Kevin Absillis en Valerie Rousseau (beiden Universiteit Antwerpen). De Olympiade is onderdeel van het plusprogramma Nederlands dat eveneens door universitaire opleidingen werd geïnitieerd en door Els Stronks wordt gecoördineerd. Het Onderzoekslab en de Schrijfakademie maken er ook deel van uit. 

Foto: olympiadenederlands.org
Foto: olympiadenederlands.org

Naar uitdagend onderwijs, binnen en buiten het schoolvak Nederlands

Gedachte uit het plusprogramma is dat iedereen bij uitdagend onderwijs in de landstaal gebaat is. Docenten van vmbo, havo en vwo kunnen onderdelen uit het plusprogramma in hun lessen gebruiken om leerlingen te laten ervaren hoe en waar kennis van het Nederlands van cruciaal belang en waarde is. Om die reden is PlusNederlands gebouwd op resultaten van recent onderzoek in de neerlandistiek.

Een net verschenen onderzoeksrapportage van Luck van Leeuwen (student van de Research Master Nederlandse literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht) laat zien dat leerlingen van vmbo, havo en vwo het schoolvak met dergelijke onderzoeksinhoud in veel gevallen interessanter vinden. Hun nieuwsgierigheid om door te leren wakkert aan als ze – ook binnen het schoolvak Nederlands – geprikkeld worden door neerlandistiek onderzoek.

Foto: olympiadenederlands.org
Foto: olympiadenederlands.org
Meer informatie
Olympiade Nederlands