13 april 2015

Olaf Klungel benoemd tot hoogleraar Farmaco-epidemiologische methoden

Olaf Klungel

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft dr. Olaf Klungel benoemd tot hoogleraar Farmaco-epidemiologische methoden bij het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS) van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Daarnaast zal Klungel een dag in de week werkzaam zijn bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht. Klungel is een expert op het gebied van onderzoeksmethoden naar de effecten en risico’s van geneesmiddelen. Zijn benoeming is een belangrijke versterking van de divisie Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van UIPS en sluit aan bij het strategisch thema Life Sciences van de Universiteit Utrecht.

Olaf Klungel (1969) is een wereldwijd erkend expert in het ontwikkelen, verbeteren en evalueren van statistische en epidemiologische methoden om gunstige en schadelijke effecten van geneesmiddelen vast te stellen. Het gaat hierbij om onderzoek op basis van grote routinematig geregistreerde elektronische gezondheidsdata, onderzoekcohorten en biobanken, dat plaatsvindt nadat de geneesmiddelen op de markt zijn verschenen. “Dit is van groot belang, want pas dan kunnen we een goed inzicht krijgen van de bijwerkingen en de effectiviteit van het geneesmiddel in de dagelijkse praktijk”, licht Klungel toe.

Optimale versterking

Zowel prof. Ton de Boer, hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, als prof. Arno Hoes, voorzitter van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht, zijn blij met de benoeming: “Het Julius Centrum heeft al vele jaren een zeer nauwe band met de divisie Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie van UIPS. Met deze nieuwe leerstoel en gecombineerde aanstelling kunnen we elkaar optimaal versterken”, aldus Hoes.

Centre for Research Methods

De leerstoel Farmaco-epidemiologische Methoden maakt onderdeel uit van de divisie Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Binnen deze divisie is Klungel managing director van het Centre for Research Methods. Bij het Julius Centrum zal hij bijdragen aan het Methodologie-onderzoeksprogramma onder leiding van prof. Carl Moons.

Mondriaan Health Research Data

Klungel is sinds 1999 aangesteld bij het departement Farmaceutische Wetenschappen. Hij was onder meer wetenschappelijk manager van het TI Pharma Mondriaan project, dat routinematig vastgelegde gezondheidsdata beter toegankelijk wil maken voor farmaco-epidemiologisch onderzoek. Inmiddels is hij secretaris van de stichting Mondriaan Health Research Data. Naast onderzoek, verzorgt en ontwikkelt Klungel onderwijs op het gebied van farmaco-epidemiologie en farmacotherapie aan medische en farmaceutische studenten binnen de Masteropleidingen Farmacie, Drug Innovation, Epidemiology en het European Programme in Pharmacovigiliance & Pharmacoepidemiology. Klungel studeerde af als apotheker en promoveerde in 1994 aan de Universiteit Utrecht bij prof.dr. Albert Bakker.