9 augustus 2018

OESO vestigt aandacht op Utrechtse database die dierenleed kan voorkomen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vestigt in een nieuw rapport de aandacht op een Utrechtse database over groeimedia voor celkweken, die dienen als alternatief voor het vaak gebruikte kalfsserum. Kalfsserum wordt gewonnen uit bloed dat zonder verdoving wordt getapt uit het hart van een ongeboren kalf.

Dierproeven liggen steeds vaker onder vuur. Cel- en weefselkweekmethoden (in vitromethoden) kunnen in veel gevallen een oplossing bieden. Wel moet de kwaliteit aan een hoge standaard voldoen om de nieuwe proefdiervrije methoden toe te laten om bijvoorbeeld veiligheid en risico’s van stoffen te beoordelen. De organisatie die hiervoor verantwoordelijk is, de OESO, heeft begin augustus een document gepubliceerd over de eisen waaraan in vitromethoden zouden moeten voldoen.

Het document vestigt ook aandacht op zaken waarbij nog veel ‘fout’ gaat. Eén van de behandelde vraagstukken is het gebruik van foetaal kalfserum bij in vitromethoden. De door het 3Rs-Centre ULS van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, ontwikkelde serum-free database wordt daarom in het document genoemd als bron. “Een opsteker!” zegt Jan van der Valk, die al jaren onderzoek doet naar het onderwerp.

Onderzoekers die alternatieven hebben ontwikkeld voor kalfsserum kunnen hun recepten via de database uitwisselen met andere onderzoekers

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences ontwikkelde de database samen met Animal Free Research UK voor wereldwijde uitwisseling van kennis over groeistimulerende media voor celkweken. En dan nadrukkelijk voor media die dienen als alternatief voor het vaak gebruikte kalfsserum.

Omdat dit serum een natuurlijk product is, heeft serum van verschillende producenten een iets andere samenstelling, afhankelijk ook van oorsprong en seizoen waarin het is gewonnen, waardoor cellen anders reageren en resultaten slecht zijn te reproduceren.

De database helpt onderzoekers serum-vrije chemisch-gedefinieerde groeimedia te vinden voor hun cellen, waardoor de herhaalbaarheid en betrouwbaarheid van in vitromethoden wordt verbeterd. Onderzoekers die hiervoor alternatieven hebben ontwikkeld kunnen hun recepten via de database uitwisselen met onderzoekers die hiernaar op zoek zijn, waardoor kalfsserum steeds minder nodig zal zijn.

Het nieuwe OESO “Guidance Document on Good In Vitro Method Practices (GIVIMP)” is op dit moment het meest uitgebreide document dat het ontwikkelen en toepassen van betrouwbare in vitromethoden beschrijft. Het onlangs bij de Universiteit Utrecht gestarte UAIM (Utrecht Advanced In Vitro Methods Hub), dat ten doel heeft goede in vitromethoden te ontwikkelen ter vervanging van proefdiervrije wetenschappelijke methoden, zal het document als uitgangspunt gaan gebruiken.