29 juli 2014

NWO-Veni-subsidies voor filosofen Annemarie Kalis en Albert Joosse

Dr. Annemarie Kalis en dr. Albert Joosse (beiden van Filosofie) krijgen een Veni-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), waarmee zij vier jaar lang onderzoek kunnen doen. Kalis gaat analyseren hoe de inhoud van onze ideeën en emoties een rol moet krijgen in empirisch psychologisch onderzoek. Joosse onderzoekt Grieks-Romeinse opvattingen over de vraag: wat is goed onderwijs?

In totaal heeft NWO in deze ronde aan 152 veelbelovende, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen.

Kalis: A role for content and mental causation in empirical psychology

Veel mentale toestanden hebben inhoud: onze overtuigingen, verlangens, intenties ‘gaan ergens over’. De empirische psychologie biedt echter nauwelijks ruimte voor zo’n notie van inhoud. Dit project ontwikkelt een filosofische analyse die laat zien hoe mentale inhoud een rol kan en moet spelen in empirisch psychologisch onderzoek.

Joosse: Socratic educations: the ancient reception of the Alcibiades Maior

Wat is goed onderwijs? Dit project onderzoekt Grieks-Romeins denken over deze vraag via de interpretatiegeschiedenis van de Platoonse dialoog Alcibiades. Hierin geeft Socrates, de voorbeeldige filosoof, les aan Alcibiades, de briljante landverrader. De tekst bood latere lezers dus zowel een inspirerend voorbeeld als een uitdaging: wat als het misgaat?

Ook taalkundige dr. Geertje van Bergen is een van de Veni-laureaten. Zij diende haar Veni-aanvraag in toen ze verbonden was aan de UU; ze werkt nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij gaat onderzoeken in hoeverre luisteraars hun voorspellingen over het vervolg van een zin bijstellen zodra ze een woord horen dat aangeeft dat de inhoud tegen hun verwachtingen ingaat (bijvoorbeeld het woord eigenlijk in de zin 'Maria is eigenlijk een man').