3 juli 2015

NWO-subsidie voor promotieonderzoek naar visie van jongeren op conflict en vrede in Nigeria

Erik Meinema
Erik Meinema

Erik Meinema ontvangt een subsidie uit het NWO-programma Onderzoekstalent voor zijn promotievoorstel ‘Religion, Conflict and Peacebuilding in Nigeria. A post-secular perspective on youth peacebuilding.’ Hij gaat zijn promotieonderzoek uitvoeren onder begeleiding van prof. dr. Birgit Meyer (Religiewetenschap).

NWO Onderzoekstalent biedt uitmuntende studenten binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen de gelegenheid om promotieonderzoek te doen. In de ronde 2015 zijn 29 van de 70 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

Projectbeschrijving

Onderzoek naar conflict en vredesopbouw identificeert jongeren vooral als daders en/of slachtoffers van geweld. Vaak wordt ook aangenomen dat jongeren makkelijk worden gemobiliseerd voor conflicten door religieuze argumenten. Explorerend onderzoek laat echter zien dat jonge moslims en christenen samenwerken in Jos, Nigeria, om vrede te bevorderen tussen religieuze gemeenschappen na interreligieus geweld.

Dit project heeft als doel om te identificeren hoe jonge moslims en christenen nadenken over, en toewerken naar de vreedzame co-existentie van religieuze gemeenschappen. Het onderzoek neemt een post-seculier perspectief, wat betekent dat het kritisch zal analyseren hoe verschillende (seculiere en religieuze) opvattingen over religie, conflict en vrede de mogelijkheden beïnvloeden voor vreedzame co-existentie van religieuze gemeenschappen.