16 januari 2015

NWO-subsidie voor onderzoek naar nieuwe media en de stad

© iStockphoto.com/Mari
 

NWO heeft een subsidie van ruim 100.000 euro toegekend aan het onderzoeksproject 'The Hackable City: Collaborative Citymaking in Urban Living Lab Buiksloterham'. Een van de onderzoekers in dit project is mediawetenschapper dr. Michiel de Lange.

Met een consortium van partners en onder leiding van dr. Martijn de Waal (UvA/HvA) en prof. dr. José van Dijck (UvA) onderzoekt het project hoe de opkomst van sociale media platforms en ‘big data’ de manieren verandert waarop de stad vorm krijgt. Hoe kunnen burgers, ontwerpers en overheden digitale technologieën inzetten om op nieuwe manieren met elkaar samen te werken in het proces van ‘stadsmaken’?

Partners in dit creatieve industrie-project zijn One Architecture, Coöperatieve Vereniging Buiksloterham, Pakhuis de Zwijger, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en The Mobile City. Het project bouwt voort op het eerdere NWO-KIEM project 'Hackable Metropolis Amsterdam' en sluit onder meer aan bij de nieuwe minor Creative Cities en het onderzoeksplatform [urban interfaces] dat onlangs door enkele medewerkers van de UU is opgezet.

Dr. Michiel de Lange

Michiel de Lange is docent Nieuwe Media Studies aan de Universiteit Utrecht en mede-oprichter van The Mobile City, een platform voor onderzoek naar nieuwe media en de stad.