NWO-subsidie voor onderzoek naar aanpak van ondermijnende criminaliteit in Rotterdamse haven

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van ruim 3 miljoen euro toegekend aan het project FORT-PORT (Focusing On the Right Things in the Port of Rotterdam). In het project werken wetenschappers samen met het bedrijfsleven en overheidsorganisaties om cocaïnehandel, mensensmokkel en corruptie in en rond de Rotterdamse haven een halt toe te roepen. De Universiteit Utrecht is een van de consortiumpartners in het project, dat wordt geleid door Erasmus Universiteit Rotterdam.

FORT-PORT beoogt beter inzicht te creëren in hoe criminele organisaties die zich bezighouden met cocaïnehandel en mensensmokkel in en rond de haven Rotterdam opereren. Die kennis stelt de organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van deze fenomenen in staat om proactief in te grijpen en zo het geweld en de schade die met cocaïnehandel en mensensmokkel gepaard gaan te voorkomen.

Serious game

Als onderdeel van het project zullen de Utrechtse onderzoekers Stephen Snelders, Sander Bakkes en Remco Veltkamp een serious game ontwikkelen, waarbij ze o.a. havenmedewerkers, wetshandhavers en ex-delinquenten betrekken. Met deze game willen de onderzoekers data verzamelen over het gedrag van de verschillende spelers in de havenomgeving. Hiermee hopen ze meer inzicht te krijgen in de sociale en culturele omgevingen die ten grondslag liggen aan criminele netwerken.

Daarnaast zal de game uiteindelijk opgeleverd worden aan de stakeholders rond de Rotterdamse haven, waarmee het project een blijvende impact zal hebben op de bewustwording en educatie op het gebied van ondermijnende criminaliteit.