4 april 2017

NWO-project ‘Digital Turn in Epistemology’

Op 17 maart vond de startbijeenkomst plaats van het NWO-project Digital Turn in Epistemology. In dit project met een looptijd van vier jaar zal worden onderzocht hoe wiskundige kennis kan worden beschreven uitgaande van het perspectief van embodied, embedded and extended cognition. In een samenwerking tussen F.A. Muller (Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht), Jan Broersen, Arthur Bakker, Paul Drijvers (Universiteit Utrecht) en Noordhoff Uitgevers wordt vanuit de invalshoeken van filosofie, logica en wiskundedidaktiek gekeken naar de aard en de ontwikkeling van wiskundekennis. Promovendi Daan Dronkers, Alexandra Kuncová en Rosa Alberto zijn werkzaam in dit project. Een centrale rol in het onderzoek speelt de Digitale Wiskunde Omgeving waarbinnen handschriftherkenning zal worden ontwikkeld en gebruikt.