NWO Open Technologie toekenning voor onderzoek naar erfgoed van Nederlandse landschappen

Microscoopbeeld van fossiel pollen uit Groningen. Beeld: Timme Donders.

Het bestuur van NWO kent via het Open Technologieprogramma financiering toe om software en een procedure voor het creëren van kaarten van vegetatiedekking uit het verleden te ontwikkelen. Terugkijken om vooruit te plannen: de resultaten uit dit project maken toekomstbestendige planning en beheer van landschap en nationaal erfgoed mogelijk.

Toekomstbestendige planning en beheer van landschap en nationaal erfgoed wordt in Nederland steeds belangrijker, maar er ontbreekt basisinformatie over vegetatie- en landschapssamenstelling in het verleden. Fossiel stuifmeel – pollen uit meren, moerassen en veenland – kunnen blootleggen wat vroeger die samenstellingen waren, maar de beschikbare data zijn verspreid, moeilijk te interpreteren en grotendeels niet-digitaal.

We zijn verheugd en staan te popelen om te starten.

De onderzoeksgroep gaat, onder leiding van fysisch geografen Thomas Giesecke en Timme Donders, een reeks vegetatiekaarten produceren van de afgelopen 15.000 jaar in ongekend detail, door middel van nieuwe software die vegetatie uit het verleden te modelleert op basis van verzamelde pollengegevens. Met deze informatie kunnen zij vragen beantwoorden over de relatie tussen menselijke bewoning en vegetatiesamenstelling en een baseline geven voor landschaps- en erfgoedbeheer.

“Dit project stelt ons in staat om een nationale atlas van vegetatieveranderingen in het verleden te ontwikkelen,” vertelt Giesecke. “Die atlas kan weer gebruikt worden door archeologen en landschapsbeheerders, en als bron voor onderzoek en onderwijs.” De beurstoekenning betekent dat dit karteringsproject eindelijk gerealiseerd kan worden. “Dat is een wens die de Nederlandse en Europese wetenschappelijke gemeenschap al decennia lang heeft,” zegt Donders. “We zijn verheugd en staan te popelen om te starten.”