3 december 2019

Burgers mobiliseren om deel te nemen aan de energietransitie

NWO-beurs voor ENRGISED-project

Duurzaam huishouden © iStockphoto.com
Duurzaam huishouden © iStockphoto.com

Nederland wil in 2050 gasvrij zijn: om dit waar te maken, is medewerking nodig van de gehele samenleving. Onlangs hebben prof. dr. ir. Vincent Buskens en prof. dr. Arnout van de Rijt (Maatschappijwetenschappen) een NWO-beurs ontvangen voor hun ENRGISED-project, dat burgers wil aanzetten om actief mee te doen aan de energietransitie.

De beurs werd vergeven naar aanleiding van de oproep 'Complexity and Creative Energy'. Het project heet ENRGISED: ENgaging Residents in Green energy Investments through Social networks, ComplExity and Design. Het doel van het project is het ontwikkelen van een strategie die huishoudens kan stimuleren om de overgang van aardgas naar groene energiealternatieven te accepteren en aanmoedigen bij anderen. In het bijzonder gaat het project over het vormgeven van energietransitie-experimenten in Nederlandse steden in samenwerking met burgers en andere belanghebbenden.

Het project is een samenwerking met Ella Jasmin en Jotte de Koning van Design for Sustainability aan de TU Delft en dr. Deb Panja van het departement Informatica van de Universiteit Utrecht. Het project valt ook onder het Center for Complex Systems Studies (CCSS) van de Universiteit Utrecht.