NWA startimpuls voor het versterken van de positie van jongeren

Hoe kan de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving versterkt worden?

© iStockphoto.com/aldomurillo

De NWA-route “Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen”, onder leiding van prof. dr. Bas van Bavel ontvangt voor het deelthema betreffende de positie van jongeren een startimpuls van 2,5 miljoen euro.

Onze samenleving wordt met sterke veranderingen en schokken geconfronteerd. Hoe vangen we die zo goed mogelijk op? Voor jongeren, de generatie van de toekomst, is deze vraag cruciaal. Dit programma ontwikkelt en beproeft nieuwe instrumenten en arrangementen die de participatie van (kwetsbare) jongeren versterken en daarmee ook de samenleving inclusiever en veerkrachtiger maken. Het programma “Jongeren in een veerkrachtige samenleving” (JOIN) sluit aan bij de vraag van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoe de positie van jongeren in een veerkrachtige samenleving versterkt kan worden. 

 

De centrale vraag binnen JOIN is hoe wij uitsluiting voorkomen en zinvolle deelname van alle jongeren aan de samenleving versterken.

Werkpaketten

Het JOIN-programma is samengesteld uit vijf coherente en complementaire werkpakketten, die elk zijn samengesteld uit verschillende bouwstenen. De grootste wetenschappelijke uitdaging in het programma is het vruchtbaar verbinden van verschillende onderzoekstradities rondom concrete, thematische vragen. Vanuit de Universiteit Utrecht zijn naast van Bavel vijf onderzoekers betrokken bij het programma. Vanuit de faculteit Geowetenschappen is hoogleraar Innovatiewetenschappen prof. dr. Koen Frenken betrokken. Prof. dr. Paul Boselie is vanuit de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie betrokken. Vanuit Sociale Wetenschappen maakt hoogleraar pedagogiek prof. dr. Micha de Winter onderdeel uit van een werkpakket.  De faculteit Geesteswetenschappen is vertegenwoordigd door taalkundige dr. Sterre Leufkens (Project Moedertaal in NT2) en vanuit het departement Media- en Cultuurwetenschappen door dr. Koen Leurs en Sanne Sprenger MA (project Mediawijs door media maken). 

 

Nationale Wetenschapsagenda  

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) bundelt de onderzoeksvragen waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. Alle vragen in de Wetenschapsagenda zijn ondergebracht in 16 exemplarische routes, waaronder de route 'Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen'. Prof. dr. Bas van Bavel is het boegbeeld van deze route en kon in die hoedanigheid financiering aanvragen voor deze NWA startimpuls.

NWA startimpuls

De Startimpuls heeft als doel te experimenteren met de implementatie van de NWA. Door deze impuls kunnen - in de geest van wat de NWA beoogt - nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen wetenschap en praktijk: tussen wetenschappers van verschillende disciplines, universiteiten, bedrijven, hogescholen, kennisinstituten, ministeries en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk kunnen deze organisaties door fundamenteel en door praktijkgericht en toegepast onderzoek antwoorden vinden op maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerking

Het JOIN-programma verenigt een groot aantal onderzoekers uit universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen. Daarnaast zijn vele maatschappelijke organisaties betrokken. De samenstelling van het consortium weerspiegelt daarmee zowel de inhoud als de vorm van het onderzoek. Op hoofdlijnen bestaat het consortium uit: onderzoekers van universiteiten, toegepaste kennisinstellingen, hogescholen en publieke organisaties zoals gemeentes, VNG, CBS, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord Brabant, Rechtbank Zeeland-West Brabant, LKCA, Imagine IC, Museum Gouda, en private organisaties zoals ShareNL, Soulcreatives, IamProgrez, Inspirezzo, CED-groep, Game changers studio, Stichting Cultuurmarketing, ROC Rijn IJssel en het Oranjefonds.

Website

Voor het laatste nieuws over JOIN, de werkpakketten en de bouwstenen, bezoek de nieuwe website startimpuls-join.nl.

Meer informatie
Nieuwsbericht NWO