Nu verschenen: Van hellingshoek tot hypothese

Kinderen vragen zich van alles af over de wereld om hen heen: ‘Hoe komt het dat het ene blaadje rood kleurt in de herfst en het andere bruin?’, ‘Waarom ben jij sneller beneden met de slee dan ik?’, ‘Hoe komt het dat je in de ochtend soms de maan nog ziet?’. Soms lijkt het alsof de nieuwsgierigheid van kinderen afneemt in de latere schooljaren, terwijl verwondering en nieuwsgierigheid juist een goede ingang vormen om nieuwe dingen te leren. In deze bundel zijn een drietal ‘good practices’ opgenomen van lessen waarin de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt.

In het boek Van hellingshoek tot hypothese vindt u voorbeelden van lessen onderzoekend en ontwerpend leren voor groep 1 tot en met 8. De lessen zijn zo beschreven dat leerkrachten er direct mee aan de slag kunnen. 

U kunt het boek downloaden op de website van het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie (KTW&T).  

Over het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie

Het Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek Midden Nederland (KTW&T) begeleidt en ondersteunt leerkrachten, scholen en schoolbesturen in het basisonderwijs op het gebied van wetenschap en technologie. Dit doen zij door middel van praktijkonderzoek naar wetenschap en technologie (W&T) en onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), uitwisseling van kennis en leermiddelen en expertise ontwikkeling tijdens conferenties, themabijeenkomsten en professionaliseringstrajecten met schoolteams. Zie voor meer informatie www.ktwt.nl