Niki Frantzeskaki per 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar Regional and Metropolitan Governance and Planning

Niki Frantzeskaki sluit zich aan bij het departement Sociale Geografie en Planologie van de faculteit Geowetenschappen. Zij wordt op 1 januari 2022 benoemd tot hoogleraar van de leerstoel Regional and Metropolitan Governance and Planning.

Frantzeskaki is momenteel Research Professor van Urban Sustainability Transitions en directeur bij het Centre for Urban Transitions bij de Swinburne University of Technology in Melbourne, Australië. Van 2010 tot 2019 was zij onderzoeker en universitair hoofddocent aan het Dutch Research Institute For Transitions van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De hoogleraar heeft bijna 100 peer-reviewed artikelen gepubliceerd en in 2017 en 2018 en 2020 vier boeken uitgebracht over stedelijke duurzaamheidstransities. Ze heeft ook 18 speciale nummers geredigeerd in hoog aangeschreven tijdschriften over duurzaamheid, duurzaamheidstransities en stedelijk bestuur.

Wilco Hazeleger, decaan van de Faculteit Geowetenschappen, is blij met haar komst: "Met haar uitstekende werk en expertise op het gebied van stedelijke transities, met een focus op duurzaamheidsuitdagingen en governance, slaat zij een brug tussen belangrijke strategische thema's van onze universiteit, namelijk Pathways to Sustainability en Institutions for Open Society."

Internationale ervaring

Niki Frantzeskaki heeft rijke internationale onderzoekservaring. Met een portefeuille van lopende projecten in Australië, zoals de onlangs toegekende National Environmental Science Program (NESP2) Hub on Sustainable Communities and Waste Management, de Australian Research Council (ARC) Linkage project on walkable and accessible urban spaces, ARC Discovery research project over sustainable SMEs driving urban transitions, het Canadees gefinancierde project TRANSFORM over de rol van SMEs in transformative innovations and urban transitions. USA NSF gefinancierde project NATURA over op de natuur gebaseerde oplossingen in steden wereldwijd en EU Horizon 2020 projecten betrokkenheid: TIPPING + over wegen naar post-koolstofeconomieën. Ze heeft ook een adviserende rol in de volgende Horizon 2020-projecten: CONNECTING NATURE, RENATURE, GO GREEN ROUTES allemaal over onderzoek van op natuur gebaseerde oplossingen in steden. Ze levert een actieve bijdrage als auteur aan GEO-5, GEO-6 en IPBES assessments. Hazeleger: 'Ik kijk er naar uit om Niki op de faculteit te verwelkomen!