Nieuwsflash: bedreigde planten in Europa, oplossingen voor het rekenonderwijs, en meer…

Kort nieuws

Bij de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht houden we je graag op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen, spraakmakende doorbraken en bijzondere prestaties binnen ons onderzoek en onderwijs. In deze nieuwsflash vind je korte updates over verschillende onderwerpen, als aanvulling op de meer uitgebreide artikelen in onze nieuwsfeed.

Zicht op bedreigde planten in Europa moet beter

Nederland is een van de landen met het hoogste aandeel bedreigde plantensoorten in Europa. Dat is geen goed nieuws natuurlijk. Het positieve is wel dat we in Nederland in ieder geval weten dat het niet goed gaat met veel planten. Het Nederlandse overzicht van bedreigde planten in Nederland, de Rode Lijst van planten, is namelijk redelijk volledig. Maar uit een recente studie in het wetenschappelijke tijdschrift Biological Conservation, waar Utrechtse botanist Anastasia Stefanaki aan meewerkte, blijkt dat niet alle Europese landen een even goed beeld hebben. Dat komt onder andere doordat groepen minder aansprekende of moeilijk te classificeren planten vaak niet in kaart worden gebracht.

Akkerbloemen horen tot de meest bedreigde plantensoorten in Nederland. Beeld: Martin Smit

Landen die een volledig overzicht hebben, rapporteren een groter aandeel bedreigde plantensoorten. In landen met een incompleet overzicht bestaat daarom het risico dat minder bekende groepen planten over het hoofd worden gezien bij het nemen van maatregelen om de biodiversiteit te beschermen. Omdat geldgebrek vaak een van de belangrijkste redenen is van incomplete Rode lijsten, roepen de onderzoekers beleidsmakers op om middelen beschikbaar te stellen, zodat landen in staat zijn complete overzichten te maken die regelmatig worden geüpdatet.

Stefanaki vindt het daarnaast ook belangrijk te benadrukken dat soorten die op een Rode lijst staan, niet automatisch beschermd worden. Landen bepalen zelf hoe ze de lijsten inzetten. In Europa krijgt op dit moment minder dan tien procent van de bedreigde plantensoorten ook daadwerkelijk prioriteit bij beschermingsmaatregelen.

Finalist Lin Rietveld met een zelfgehaakte RNA-streng
Finalist Lin Rietveld met een zelfgehaakte RNA-streng

Promovendus UIPS in Breaking Science-finale

Op woensdag 29 mei strijden acht finalisten om de eerste plaats van pitchwedstrijd Breaking Science 2024. Promovendus Lin Rietveld van het Utrechts Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen (UIPS) vertegenwoordigt de bètawetenschappen. “Ik had niet verwacht dat ik door zou gaan naar de finale, maar ik vind het heel gaaf dat ik uitgekozen ben”, vertelt ze enthousiast.

In haar pitch zal ze in sneltreinvaart vertellen over haar onderzoek, waarin ze een methode ontwikkelt om het effect van medicijnen op RNA te bestuderen. Lin legt uit dat haar deelname voortkomt uit een wens om vrienden en familie duidelijk te maken wat haar werk inhoudt, zonder dat zij de draad kwijtraken. “In de loop naar de finale heb ik niet alleen geleerd hoe ik een goede presentatie neerzet, maar ook welke informatie ik wel én niet nodig heb als ik vertel over mijn werk.”

Paul Drijvers in NRC: Rekenonderwijs kan nieuwe oplossingen gebruiken

De kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in Nederland is onderwerp van een soms fel gevoerd debat, zo schrijft Paul Drijvers, hoogleraar Wiskundedidactiek bij de Universiteit Utrecht in NRC. Volgens hem is een back-to- basics benadering niet de juiste weg om teruglopende resultaten aan te pakken. Het gaat tegenwoordig immers om andere vaardigheden.

Drijvers betoogt dat het een wereldwijde trend van de afgelopen decennia is dat onder wiskundige basisvaardigheid niet zozeer het uitvoeren van basisbewerkingen wordt verstaan, maar vaardigheden zoals kritisch naar statistische data kijken en probleemoplossen. Onderdeel van de oplossing is dan ook het vinden van een evenwichtige balans tussen oefenen en automatiseren en het ontwikkelen van gecijferdheid en probleemoplossende vaardigheden.