15 oktober 2014

Nieuwe Teaching Fellows zetten zich in voor integriteit en 21stcentury skills in het onderwijs

Nieuwe Teaching Fellows zetten zich in voor integriteit en 21stcentury skills in het onderwijs

Per 1 september zijn Bert Theunissen en Ton Peeters  aangesteld als Teaching Fellows van onze faculteit voor de komende 2 jaar. Het Teaching Fellowship is in 2011 geïntroduceerd binnen de Universiteit Utrecht en is bedoeld om de onderwijsvernieuwingen een extra impuls te geven. Naast Bert Theunissen en Ton Peeters, is ook Teaching Fellow Irma Meijerman, aangesteld in 2013, het komende jaar nog actief op onze faculteit.

Bert Theunissen werkt de komende 2 jaar aan het project ‘Onderwijs in Wetenschappelijke integriteit’. Bert: ‘Integriteit is niet een onderwerp dat je je in één cursus eigen maakt. Ik wil juist dat studenten gedurende hun hele studie, bachelor of master, met dit onderwerp in aanraking komen. Dat betekent dat we dit onderwerp in cursussen zullen integreren, zodat het steeds opnieuw en vanuit verschillende kanten belicht, aan de orde komt. Uiteraard vraagt dit ook een en ander van de organisatie. Het zou prachtig zijn als dit onderwerp ook gesprekken en discussies uitlokt onder onderzoekers en docenten. Ik wil graag dat er een cultuur ontstaat waarin we met elkaar in gesprek kunnen gaan over integriteit. Integriteit heeft immers zoveel facetten en er is niet simpelweg een beschrijving van te geven. Juist het gesprek met elkaar kan ons verder helpen. ’

Ton Peeters heeft als opdracht meegekregen om 21st century skills vorm te geven binnen het bèta-onderwijs. Ton: ‘21st century skills is een ruim en groot begrip. Er worden onder meer vaardigheden als samenwerken, flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en multidisciplinariteit onder verstaan. Waar het om gaat is dat we studenten in het onderwijs helpen aansluiting te vinden bij de sterk veranderende arbeidsmarkt. In bedrijven zullen vaardigheden als samenwerken in een multidisciplinair team en flexibel omgaan met kennis gevraagd worden. Ik wil graag dat het onderwijs studenten bewust maakt van deze vaardigheden en ze ondersteunt bij het ontwikkelen hiervan. Ook dit is niet in één cursus te vatten, maar vergt een bredere aanpak binnen het hele onderwijs. In het honoursonderwijs zijn we hier al mee bezig. Ook de ontwikkeling van flexibele bachelors past goed binnen dit thema.

Bert en ik werken dus allebei aan het ontwikkelen van academische vaardigheden binnen het onderwijs. Hierin kunnen we elkaar versterken en verder helpen. We gaan elkaar vast en zeker tegen komen!’

Zes nieuwe Teaching Fellows voor UU

Het Teaching Fellowship programma bestaat sinds 2011 toen de eerste groep van acht fellows is geselecteerd. Zij hebben sinds september 2011 gewerkt aan hun projecten en ook op andere manieren bijgedragen aan onderwijsvernieuwing.

Op 1 september zijn binnen alle faculteiten nieuwe Teaching Fellows benoemd. De zes excellente docenten krijgen gedurende twee jaar een voortrekkersrol in het vernieuwen van onderwijs in hun faculteit. Voor de periode 2014-2016 zijn de Teaching Fellows:
Dr. Bert Theunissen (Bètawetenschappen)
Project: Onderwijs wetenschappelijke integriteit
Dr. Ton Peeters (Bètawetenschappen)
Project: Prepare for the future: 21st century skills
Dr. Gery Nijenhuis (Geowetenschappen)
Project: Internationalisering binnen Geowetenschappen
Dr. Geert Ramakers (Geneeskunde)
Project: Inbedden van researchprogramma’s in de (bio)medische curricula
Dr.mr. Bald de Vries (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie)
Project: Intensivering van het onderwijs
Dr. Vincent Crone (Geesteswetenschappen)
Project: Onderwijsintensivering en de ontwikkeling van innovatieve en student-activerende werkvormen

Zij zullen allen een project uitvoeren dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in hun faculteit. Ook krijgen zij een beurs van €5000 die zij naar eigen inzicht kunnen besteden in het kader van hun project.