18 april 2019

Nieuwe subsidie voor onderzoek naar ‘Public Spaces: Culture and Integration in Europe'

Uit meer dan 200 aanmeldingen vanuit heel Europa krijgen 20 onderzoeksteams 20 miljoen euro van Humanities in the European Research Area (HERA) voor onderzoek naar ‘Public Spaces: Culture and Integration in Europe'. Een van deze projecten zal worden geleid door het department Sociale Geografie en Planologie van Universiteit Utrecht. Het project heet ‘The everyday experiences of young refugees and asylum seekers in public spaces’.

Dr. Ilse van Liempt van de Universiteit Utrecht gaat binnen dit project samenwerken met zowel academische partners door heel Europa (Newcastle University, Leibniz Insitute for Regional Geography en Liege University) als maatschappelijke en kunst- en cultuurorganisaties in de onderzochte steden: Amsterdam, Newcastle, Leipzig en Brussel. Gezamenlijk onderzoeken ze de problematiek rondom vluchtelingenjongeren, openbare ruimte en integratie in Europa. Hierbij zal de focus liggen op de rol die kunst en culturele initiatieven spelen in het leven van de vluchtelingenjongeren en de manier waarop ze omgaan met de openbare ruimte. De onderzoekers gaan gebruik maken van kwalitatieve data en participatieve methoden, waaronder observatie van deelnemers, interviews en groepsdiscussies.  Daarnaast willen ze een aantal innovatieve en creatieve methodes toepassen, waaronder mental mapping, meeloopinterviews, fotografie en digital storytelling.

Universitair docent
Geowetenschappen - Sociale Geografie en Planologie - Social Urban Transitions