11 januari 2017

Kennissessie met subsidieverstrekkers geeft inzicht in nieuwe regels

Nieuwe subsidie-eisen: alle data duurzaam beschikbaar en herbruikbaar

kennissessie RDM funding

De vrijblijvendheid is verdwenen: voortaan geldt voor alle projecten die geld krijgen van NWO en ZonMw dat de onderzoeksdata zoveel mogelijk duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. Om onderzoekers hierbij optimaal te kunnen ondersteunen organiseerde RDM Support op 14 november 2016 een bijeenkomst om de expertises en contacten van RSO’s (Research Support Officers), UBD (Universitaire Bestuursdienst) en Universiteitsbibliotheek af te stemmen te bundelen en te versterken.

Onderzoekers moeten bij het indienen van hun subsidieaanvraag bij NWO en ZonMw voor iedere aanvraag een datamanagementparagraaf invullen, voor ieder gehonoreerd project een datamanagementplan (dmp) aanleveren en alle op te leveren publicaties open access publiceren. Vertegenwoordigers van NWO en ZonMW gaven uitleg over het RDM-beleid van hun organisaties en gingen in op vragen van de aanwezigen. Daarnaast vond er een levendige discussie plaats met een panel van RDM-experts. Resultaat van deze sessie is een Q&A, die op de RDM-website te lezen is.

Hergebruik van data

Tevens gaf een aantal presentaties meer inzicht in verschillende aspecten van datamangement. Zo liet Annemiek van der Kuil (RDM Support) zien dat effectief datamanagement voor iedereen van belang is. Het maakt data veiliger en beter bruikbaar, niet alleen voor anderen maar ook voor jezelf. Hergebruik is alleen mogelijk als de data goed worden beheerd, en koppeling van goed beschreven data aan publicaties leidt bovendien tot meer citaties. Uitgevers zien deze koppeling daarnaast als een verificatiemiddel en universiteiten als een garantie van wetenschappelijke integriteit. Voor onderzoeksfinanciers is de mogelijkheid van hergebruik ook een kwestie van effectief gebruik van belastinggeld.

Zorgvuldig datamanagement

Bij het interdisciplinaire programma Institutions for Open Societies biedt I-lab complete dienstverlening op dit gebied, aldus datamanager Frans de Liagre Böhl in zijn presentatie. Marije Bakker, onderzoeker bij het UMCU, liet zien hoe zorgvuldig het datamanagement is geregeld bij het grootschalige DENSE-onderzoek naar screening voor borstkanker, en welke vragen rondom privacy beschikbaarstelling oproept.

RDM Support

Om goed datamanagement voor elke onderzoeker doenlijk te maken, heeft de Universiteit Utrecht RDM Support opgezet. De medewerkers van deze dienst ondersteunen de universitaire medewerkers op alle mogelijke gebieden: of het nu gaat om de juiste metadata, juridische kwesties of om een goede ICT-infrastructuur. De website www.uu.nl/rdm is voor iedereen die advies of hulp zoekt, ook bij het aanvragen van subsidies. Je vindt hier ook de Q&A over de nieuwe subsidie-eisen.