Nieuwe software voor perfecte zonnepaneelsystemen

Zonnepanelen

Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht gaan software ontwikkelen die perfecte zonnepaneelsystemen zal ontwerpen voor elk dak in Nederland. In dit project werken ze samen met de TU Delft, Solar Monkey en Readaar. De software met de naam PVision biedt inzicht in de keuze van zonnepanelen, de hoeveelheid energie die ze opbrengen en de besparing die daaruit voortvloeit. Topsector Energie ondersteunt het PVision-project met een TKI-subsidie van €470.000.

Zekerheid

Het doel van het PVision-project is het bieden van zekerheid. Doordat het zonnepaneelsysteem specifiek wordt ontworpen voor een woning weten bewoners precies wat hun zonnepanelen opbrengen en wat ze maandelijks besparen aan energiekosten. Bovendien hoeven huiseigenaren niet zelf na te denken over welk zonnepaneelsysteem voor hun geschikt is. De software creëert zelfstandig een ontwerp op maat.

Implementatie

De onderzoekers willen met de software het ontwikkelen en implementeren van zonnepanelen laagdrempeliger en eenvoudiger maken. “Door deze ontwikkelingen kunnen we in samenwerking met overheden en installateurs op eenvoudige wijze zonnesystemen ontwerpen voor steden en provincies,” aldus Jan Pieter Versluijs, directeur van Solar Monkey. Zonnepanelen kunnen zo sneller worden aangeboden en geïnstalleerd.

Ontwerp

PVision vloeit voort uit de software van Solar Monkey, die is ontwikkeld vanuit de Yes!Delft Incubator. Deze software maakt gebruik van een combinatie van hoogtedata en luchtfoto’s om op afstand een zonnepaneelsysteem te ontwerpen. De data en foto’s brengen de omgeving en bijbehorende schaduw van bomen of andere obstakels in kaart en het zonnepaneelsysteem wordt hier vervolgens op afgestemd. Nadat het systeem is geïnstalleerd, wordt het dagelijks gemonitord om er zeker van te zijn dat het goed werkt.

Het team van de Universiteit Utrecht, geleid door zonne-energieonderzoeker Wilfried van Sark, zal zich met name richten op de validatie in de praktijk. Tegelijkertijd brengen ze ook ieder bestaand zonnesysteem in Nederland in kaart.