Nieuwe serie: wetenschappers in de publieke arena

Empty arena

Je mengen in het publieke debat - bijvoorbeeld via de (sociale) media - is belangrijk en biedt kansen voor wetenschappers, maar er zijn er ook risico’s. Zo moet je bij lastige onderwerpen voorbereid zijn op soms heftige reacties. Niet alleen maar van de buitenwereld, maar soms ook van je eigen collega’s. 

Kwalitatief & veilig

Daarom organiseert de de Universiteit Utrecht dit jaar voor de tweede keer de programmaserie 'Wetenschappers in de publieke arena'. In deze serie duiken wetenschappers en medewerkers van de UU op interactieve wijze in de dynamiek van het huidige publieke debat, welke rol wetenschap hierin heeft en bespreken zij hoe wetenschappers deze rol kwalitatief en veilig kunnen vervullen. Ook geeft de serie praktische handvaten voor hoe je hier als wetenschapper aan deel kan nemen op een kwalitatieve, integere en veilige manier. 

Aandacht voor online intimidatie

De universiteit stimuleert wetenschappers om via de media en sociale media deel te nemen aan het publieke debat. Alleen wil de universiteit wetenschappers ook helpen wanneer zij terecht komen in vervelende situaties of te maken krijgen met (online) intimidatie. Daarom heeft de universiteit hier een meldpunt voor en worden er verschillende mediatrainingen aangeboden. 'Wetenschappers in de publieke arena' is als verdiepende serie, de nieuwste toevoeging aan het aanbod.  

Drie bijeenkomsten

De serie bestaat uit drie bijeenomsten. Aflevering 1 gaat over onverwachte publieken. Welke publieken bereik je eigenlijk via de (sociale) media? Bestaat er zoiets als een algemeen publiek? Aflevering 2 gaat over media en kwetsbaarheid. Wat voor reacties kun je verwachten? Hoe ga je om met vervelende berichten of zelfs intimidatie naar aanleiding van een media-item? Aflevering 3 gaat over collegialiteit. Hoe zet je die academische kritische houding om in een academische constructieve houding? Een gericht op ontwikkeling waarbij je elkaars werk erkent en waardeert. Hoe kun je samen als team aan de slag om impact te maken en zet je ieders talent optimaal in? 

Medewerkers van de UU kunnen zich aanmelden via intranet. 

Werk je niet bij de Universiteit Utrecht maar zou je toch graag willen deelnemen? Stuur dan een mail naar het open science programma (openscience@uu.nl).