Nieuwe publicatie: Basisboek Ethiek

Basisboek Ethiek - Ingrid Robeyns, Martin van Hees en Thomas Nys
 

Anderhalf jaar werkte prof. dr. Ingrid Robeyns (UU) samen met prof. dr. Martin van Hees (VU) en dr. Thomas Nys (UvA) aan een handboek voor beginnende ethici. Onlangs verscheen bij Uitgeverij Boom het resultaat: het Basisboek Ethiek.

Morele vraagstukken verkend

Wat maakt ons leven waardevol? Gaat het om liefde, geluk of vrijheid? Maar waar verwijzen die waarden precies naar? En wat moeten we doen om een moreel goed leven te leiden? Kunnen we spreken van algemene morele plichten? Kunnen we wel op zelfstandige wijze tot oordelen komen over wat goed of juist is, of laten we ons vaak onbewust leiden door toevallige factoren? En wat betekent dat voor onze verantwoordelijkheid? En zijn morele uitspraken beweringen die waar of onwaar kunnen zijn, of zijn het enkel uitingen van afkeuring of goedkeuring?

Over deze en andere vragen gaat het Basisboek ethiek. Een keur aan academisch filosofen werkte mee aan dit standaardwerk, dat zo een complete introductie in de ethiek is geworden. Alle belangrijke ethische stromingen en denkers komen aan bod. Ook wordt uitgebreid ingegaan op recente ontwikkelingen in de morele psychologie. Het boek is bij uitstek geschikt voor studenten en andere lezers op zoek naar een grondige inleiding in de ethische theorie.

Prof. dr. Ingrid Robeyns
Prof. dr. Ingrid Robeyns

De auteurs

Ingrid Robeyns is hoogleraar Ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht. In haar onderzoek richt ze zich op theorieën over rechtvaardigheid, ethiek van de economie en aantal normatieve vragen omtrent demografie, gender, het gezin en duurzaamheid.

Martin van Hees is hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit en senior redacteur bij het wetenschappelijk blad Economics and Philosophy.

Thomas Nys is universitair docent ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar verschillende domeinen binnen de praktische filosofie: van de normatieve fundamenten van politieke ideologieën tot de spanning tussen autonomie en paternalisme in de gezondheidszorg.

  • Titel: Handboek Ethiek
  • Auteurs: Ingrid Robeyns, Martin van Hees, Thomas Nys
  • ISBN: 978-9-461-05932-1
  • Uitgeverij: 2014, Boom