18 december 2017

VMT

'Nieuwe' prionziekte in Noorwegen

De prionziekte Chronic Wasting Disease (CWD) bij hertachtigen is voor de eerste keer in Europa gemeld. Dit blijkt uit monitoring van de European Food Safety Authority (EFSA) eind november 2017.

De EFSA onderzocht de aanwezigheid van prionziekten (TSE) bij dieren. Het onderzoek werd gehouden onder EU-lidstaten en in Noorwegen, Zwitserland en IJsland.

Chronic Wasting Disease

Noorwegen rapporteerde vijf gevallen van chronic wasting disease (CWD) bij hertachtigen. Deze prionziekte kwam in 2016 drie keer voor bij een wild rendier en twee keer bij elanden. Het is de eerste keer dat deze ziekte is gerapporteerd in Europa. Voornamelijk opvallend bij deze ziekte is het gewichtsverlies. Andere symptomen zijn veel drinken, gedragsverandering, slijmen uit de bek en vaker urineren, meldt Nannet Fabri van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht.

Het volledige artikel is verschenen in VMT, 18 december 2017