Nieuwe klimaatkamers voor plantonderzoek Universiteit Utrecht

Tussen maart en november van 2020 renoveerde de Universiteit Utrecht de klimaatkamers van het Fytotron in het Hugo R. Kruytgebouw. Het Fytotron is de  belangrijkste onderzoeksfaciliteit voor de plantenwetenschappers van het Institute of Environmental Biology (IEB). Inmiddels is de testfase voorbij en is de faciliteit in gebruik genomen.

Klimaatkamers flink gemoderniseerd

De renovatie van het Fytotron is allesomvattend. Denk aan een auto waar je de motor en alle bekabeling uithaalt en compleet vernieuwd terugplaatst. Het nieuwe Fytotron heeft een verbeterd ventilatie- en koelsysteem. Ook is er LED-verlichting in de klimaatkamers aangebracht. Niet alleen is het kleurenspectrum en de homogeniteit van de lichtverdeling door de LED-lampen sterk verbeterd, maar is er nu ook de mogelijkheid om de lichtkwaliteit en intensiteit te sturen. Een aantal kamers is daarnaast ook uitgerust met een regelbaar eb- en vloedsysteem. Bovendien is de indeling van de kamers veranderd waardoor er meer flexibiliteit is voor het opzetten van verschillende experimenten. Zo is in een aantal kamers het aantal kweeklagen vergroot, terwijl in andere kamers juist ruimte is gecreëerd voor hogere planten en -onderzoeksopstellingen. Met de vernieuwde klimaatkamers zijn we veel beter in staat om onderzoek te doen aan bijvoorbeeld tomaat en soja. Kortom, de verbeteringen leiden niet alleen tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden maar ook tot betere onderzoeksresultaten.

Tijdelijke klimaatcontainers voor voortgang onderzoeken

Tijdens de bouwperiode kon het onderzoek van de plantwetenschappers doorgaan in tijdelijke klimaatcontainers buiten het gebouw. Ook is LED-verlichting in de onderzoekskassen van de Botanische Tuinen aangebracht, zodat ook daar meer onderzoek mogelijk is. Daarnaast is geïnvesteerd in verrijdbare klimaatkasten, die voor kleinschaliger onderzoek geschikt zijn.

Het nieuwe Fytotron is inmiddels in gebruik genomen door de onderzoeksgroepen. Onderzoekers Dr. M.A. (Angelica) Sanclemente en S.W.M. (Sanne) Poppeliers MSc en projectmanager Leon Knijn vertellen je in bovenstaande video het verhaal over dit bijzondere bouwproject.