Nieuwe instroom leidt tot stabiele internationale mix van studenten

Banieren van de Univeristeit Utrecht

UPDATE: op 6 februari 2024 publiceerde UNL de definitieve inschrijfcijfers. Deze cijfers bevestigen het beeld dat uit de voorlopige inschrijfcijfers naar voren kwam.

Het aantal nieuwe studenten aan de Universiteit Utrecht stijgt dit studiejaar licht. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijfcijfers* die vandaag zijn gepubliceerd. De instroom van studenten in de bachelorfase stijgt met 3%; de instroom van masterstudenten met 4%. De instroom van internationale studenten stabiliseert (+0%): dit komt overeen met de trend in de landelijke inschrijfcijfers.

Bij de lichte stijgingen in de bachelor- en masterfase lijkt er sprake te zijn van studenten die gewacht hebben op de herinvoering van de studiefinanciering. Hoewel de instroom van het aantal nieuwe internationale studenten dit jaar gelijk is aan vorig jaar (+0%) is er wel een toename van het totale aantal ingeschreven internationale studenten (+7%). Dit komt doordat het aantal afstudeerders kleiner is dan het aantal nieuwe inschrijvingen van internationale studenten: zowel eerstejaars als herinschrijvers voor het vervolgjaar van de studie.

In totaal is nu 15 procent van de studentenpopulatie internationaal, dat is circa een op de zeven studenten. De Universiteit Utrecht hecht grote waarde aan deze internationale samenstelling van de studentenpopulatie.

Internationale karakter koesteren

De Universiteit Utrecht koestert haar internationale karakter. Alle studenten en medewerkers zijn dus welkom; hun aanwezigheid is essentieel voor een inspirerend academisch klimaat. In het onderwijs brengt de mix van internationale studenten een onmisbare verrijking. De ‘international classroom’ is immers een goede voorbereiding op de loopbaan na het afstuderen.

“Als universiteit opereren we per definitie in een internationale omgeving”, aldus rector magnificus Henk Kummeling. “Ons internationale karakter draagt bij aan een stimulerend academisch en intellectueel klimaat. Het past ook bij de open houding die wij als universiteit willen uitdragen. Wij vinden het belangrijk dat ook onze internationale gemeenschap zich hier welkom voelt.”

Als universiteit opereren we per definitie in een internationale omgeving.

De komende jaren verwacht de Universiteit Utrecht nog een lichte toename in het aantal inschrijvingen. Dit vanwege de grotere instroomcohorten van de afgelopen jaren die zich jaarlijks herinschrijven voor het vervolg van hun studie. Daarna is de verwachting dat het aantal inschrijvingen stabiliseert.

*De cijfers in dit bericht zijn voorlopige cijfers: tot 1 december kunnen namelijk nog mutaties worden doorgevoerd. De definitieve cijfers komen in het eerste kwartaal van 2024 beschikbaar via UNL.
UPDATE 6 februari 2024: de definitieve inschrijfcijfers zijn inmiddels gepubliceerd. Deze cijfers bevestigen het beeld dat uit de voorlopige inschrijfcijfers naar voren kwam.