19 december 2019

Nieuwe hoogleraar Publieke Inkoop: Fredo Schotanus

Fredo Schotanus

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft prof. dr. ir. Fredo Schotanus per 1 december 2019 benoemd als bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop, verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) en onderdeel van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Schotanus gaat onderzoek uitvoeren naar een betere stimulering en sociale benutting van de markt voor overheidsopdrachten. Daarnaast zal hij met de leerstoel bijdragen aan het opleiden van academici met kennis van inkoop in de publieke sector.

De leerstoel is mede mogelijke gemaakt door de inzet en bijdrage van tien publieke organisaties: de Ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directoraat-generaal Overheidsorganisatie en Justitie & Veiligheid, de Gemeenten Den Haag en Amsterdam, de Belastingdienst, de Nationale Politie, UBR|HIS, UWV en Stichting Rijk, in samenwerking met de Nevi Research Stichting.

Schotanus gaat diverse onderzoeken uitvoeren die inspelen op actuele (beleids-)onderwerpen die voor inkopende publieke organisaties van belang zijn, zoals het stimuleren van duurzaamheid en innovatie met publieke inkoop. Ook sectorspecifiek onderzoek staat op de onderzoeksagenda, zoals onderzoek naar het inkopen van zorg door gemeenten. 

Een bijdrage aan doelmatige publieke inkoop

'Met behulp van publieke inkoop kan er grote impact gemaakt worden op onze maatschappij, ' zegt Fredo Schotanus. 'Jaarlijks wordt er voor miljarden euro’s ingekocht door Nederlandse overheden. Daarbij gaat het niet zozeer om de inkoop van pennen en potloden, maar vooral om de inkoop van bijvoorbeeld werken, ICT en diensten als zorg en openbaar vervoer. De wijze waarop dit wordt ingekocht kan enorm verschillen: van inkopen op basis van louter de laagste prijs tot inkopen rekening houdend met het realiseren van beleidsdoelstellingen als innovatie, duurzaamheid, circulariteit, lucht- en bodemkwaliteit, sociaal ondernemerschap, participatie et cetera. De vraag is hoe dit op een doelmatige wijze kan worden gedaan. Wat werkt wel en niet goed onder verschillende omstandigheden: wat zijn bijvoorbeeld succesvolle methodes om een doelstelling als innovatie mee te nemen in aanbestedingen? Met veel plezier en energie ga ik binnen de Utrecht University School of Economics aan de slag om bijdrages te leveren aan methodes en modellen voor doelmatige publieke inkoop. Daarnaast zijn er veel samenwerkingsmogelijkheden met de leerstoel Europees en Internationaal aanbestedingsrecht van prof. mr. Elisabetta Manunza.'

Schotanus was tot voorheen werkzaam aan de Universiteit Twente als universitair docent. Naast zijn nieuwe functie bij de Universiteit Utrecht is hij werkzaam als principal consultant bij Significant Synergy. 

Bij de Utrecht University School of Economics zal hij versterking brengen aan wetenschappelijk onderzoek naar en onderwijs over de economische aspecten van publieke inkoop. Daarnaast zal hij deelnemen aan nieuwe initiatieven zoals het nog te ontwikkelen vak Public Procurement binnen het masterprogramma Science and Business Management en gezamenlijk met de leerstoel Europees en Internationaal aanbestedingsrecht de capita selecta Delivering Social Value in Public Procurement binnen het masterprogramma Law and Economics. 

Meer weten

Meer weten over Fredo Schotanus? Bekijk zijn persoonlijke pagina.