Nieuwe hoogleraar Albert Klein Tank wetenschappelijk directeur Delta Climate Center

Foto van Albert Klein Tank

Wereldwijd wonen meer dan 500 miljoen mensen in delta’s. Hun leefbaarheid staat onder druk door onder andere zeespiegelstijging en aantasting van ecosystemen. Hoe creëren we klimaatbestendige en welvarende delta’s? Deze vraag staat centraal bij Delta Climate Center. Professor Albert Klein Tank wordt per 1 januari 2024 wetenschappelijk directeur van het Delta Climate Center en hoogleraar ‘duurzame transities voor rivierdelta’s in een veranderend klimaat’ aan de Universiteit Utrecht.

Het Delta Climate Center in Vlissingen gaat aan de slag met onderwijs en onderzoek over water- en energiebeheer en nieuwe vormen van voedselvoorziening. Voor studenten van het mbo, hbo en wo ontwikkelt Delta Climate Center een doorlopende leerlijn. In het onderzoek ligt de focus op de thema’s water, energie, voedsel en biogrondstoffen. Ook stimuleert Delta Climate Center business-development en startups die zich bezighouden met water, voedsel en energie.

Albert Klein Tank: “Na 6 jaar Verenigd Koninkrijk kijk ik er naar uit om samen met zakelijk directeur Joyce ten Holter leiding te gaan geven aan een nieuw klimaatcentrum in Zeeland opgericht door de Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research, HZ/University of Applied Sciences, Scalda, University College Roosevelt en NIOZ. We gaan voortbouwen op het werk van deze founders en dat van vele anderen in de regio. De nadruk zal liggen op de integrale transdisciplinaire aanpak die is vereist om innovatieve oplossingen te vinden en kansen te benutten voor een duurzame toekomst.”

“Ik vind het vooral mooi dat het Delta Climate Center zo sterk verbindend is, op inhoud van klimaatverandering tot regionale uitdagingen die specifiek zijn voor Zeeland, in onderwijs van mbo tot wo studenten. Het is een fantastische kans voor onze onderzoekers en onze studenten om in Zeeland samen te gaan werken aan die grote opgaves en dan ook echt toegepast te zien in de regio. Het is daardoor niet abstract, maar heel tastbaar”, aldus Wilco Hazeleger, decaan van de faculteit Geowetenschappen.

Klein Tank is op dit moment directeur van het Met Office Hadley Centre for Climate Science and Services en hoogleraar aan de University of Bristol. Hij werkte daarvoor bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Hij heeft een internationale reputatie opgebouwd door zijn werk in het analyseren van klimaattrends en het produceren van nationale klimaatscenario's. Als hoogleraar bij Geowetenschappen gaat Albert zich focussen op het samenspel van watermanagement, voedselveiligheid en energiezekerheid bij veranderende (extreem) weer- en klimaatcondities. Het gaat dan vooral om duurzame transities voor rivierdelta’s vanuit klimaatmitigatie en klimaatadaptatie perspectief.