Nieuwe E-learningmodule maakt verfijning van dierproeven mogelijk

Het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences heeft een E-learningmodule ontwikkeld over humane eindpunten in dierexperimenteel onderzoek en de veterinaire praktijk. Deze module zal worden geïntegreerd in het curriculum van Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Bovendien is de module ook wereldwijd beschikbaar voor iedereen die met dieren werkt, op www.humane-endpoints.info. De module biedt zowel een basistraining over humane eindpunten als oefenmogelijkheden met casussen uit de praktijk. De E-learningmodule draagt bij aan verfijning van dierproeven door de gebruiker voor te bereiden op het nemen van evenwichtige beslissingen, die in het belang zijn van dierenwelzijn en wetenschap.

Een humaan eindpunt kan worden gedefinieerd als 'de vroegste indicator in een dier van (mogelijke) pijn of ongerief die, binnen de context van morele rechtvaardiging en wetenschappelijke eindpunten waaraan moet worden voldaan, kan worden gebruikt om pijn of ongerief te voorkomen of te beperken, door het ondernemen van acties zoals euthanasie of het verlichten van pijn of ongerief.' Voor mensen die met dieren werken is het vaak moeilijk om te bepalen of een dier een humaan eindpunt heeft bereikt. De E-learningmodule over humane eindpunten biedt interactieve training over dit moeilijke onderwerp voor zowel onderzoekers als dierenartsen.

Toepasbaar voor dierenartsen

Hoewel het principe van humane eindpunten afkomstig is uit de proefdierkunde, zijn humane eindpunten ook belangrijk in de dierenartsenpraktijk. Een dierenarts moet immers soms beslissingen nemen over het levenseinde van bijvoorbeeld een huisdier of vee. Omdat de E-learningmodule toepasbaar is op alle diersoorten, kunnen zowel onderzoekers als dierenartsen deze gebruiken om te leren over de principes van humane eindpunten. Daarnaast beschikt de module over een specifieke casus voor dierenartsen in de gezelschapsdierenpraktijk.

Veterinary case study
Voorbeeld veterinaire casus

Voordelen van E-learning

Leren over humane eindpunten in een E-learning-omgeving heeft veel voordelen. Allereerst is het een veilige omgeving om fouten te maken en feedback op antwoorden te krijgen. Ten tweede is het gemakkelijk om een ​​specifiek onderwerp te selecteren; gebruikers kunnen ervoor kiezen om de basis te leren, of om direct naar de casuïstiek te gaan. Tot slot kan de module als een zelfstudie worden voltooid, waardoor studenten en docenten de mogelijkheid hebben om flexibel te zijn in hun onderwijs.

De module is ontwikkeld in samenwerking met experts uit het veterinair en biomedisch onderzoeksveld. De module is getest door studenten en geëvalueerd door Onderwijsadvies & Training van de Universiteit Utrecht. De ontwikkeling van de module werd gefinancierd met een subsidie ​​van het Facultair Stimuleringsfonds Onderwijs van de faculteit Diergeneeskunde.

De Humane Endpoints website

De E-learningmodule is geïntegreerd in de website www.humane-endpoints.info en is daardoor gratis beschikbaar voor studenten, docenten, dierenartsen en onderzoekers over de hele wereld. De Humane Endpoints website biedt informatie- en trainingsmodules over het herkennen en toepassen van humane eindpunten bij proefdieren. De website maakt deel uit van het 3V-databaseprogramma, dat wordt beheerd door het 3Rs-Centre Utrecht Life Sciences en als doel heeft informatie gratis beschikbaar te stellen die proefdieronderzoek kan vervangen, verminderen en verfijnen.