Nieuwe afspraken hergebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal in onderwijs

Universiteiten van Nederland (UNL) en Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Stichting UvO) hebben nieuwe afspraken gemaakt over het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs voor de jaren 2023-2025.

De belangrijkste verandering is dat docenten maximaal 40 pagina’s mogen overnemen in hun publicaties, mits dat maximaal 20% is van het oorspronkelijke werk. Deze afspraak is onderdeel van de Easy Access-regeling. Met deze regeling wordt een groot deel van het hergebruik van dit materiaal in één keer afgekocht voor alle universiteiten. De overige afspraken worden op een later moment bekend gemaakt.

Het Auteursrechtinformatiepunt geeft advies over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.