1 november 2017

Nieuw virtueel datacentrum bundelt mondiale gezondheid en omgeving

GGHDC Logo

Zowel gezondheidswetenschappers als geografen onderzoeken factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de mens. Het innovatieve Global Geo Health Data Center (GGHDC) brengt deze twee typen onderzoek bij elkaar zodat omgeving en gezondheid gebundeld worden tot één geheel.

Wat, waar en hoe

Veel experts zijn bezig met het constant verbeteren van jouw gezondheid: niet alleen hulpverleners, maar ook wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers.  Voor hen is het niet alleen belangrijk om te weten wat je doet, maar ook waar en hoe. Het Global Geo Health Data Center (GGHDC) zorgt hiervoor.

Gezondheidseffecten van omgeving en leefstijl

Het GGHDC onderzoekt wat de gezondheidseffecten zijn van omgeving en leefstijl in relatie tot het dagelijks leven van mensen. Het virtuele onderzoekscentrum is opgebouwd rond een gedeelde data-infrastructuur van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Met geavanceerde software en modellen kunnen de betrokken wetenschappers omgevingsdatasets verbinden met grote (wereldwijde) cohortstudies uit de medische wetenschap. Deze integratie levert niet alleen voordelen op voor geografen en gezondheidswetenschappers, maar ook voor beleidsmakers, ondernemers, gezondheidsprofessionals en burgers.

Enorm diverse achtergronden

Het dataonderzoek binnen het GGHDC wordt uitgevoerd door een breed scala aan onderzoekers. “Onze medewerkers hebben enorm diverse achtergronden”, vertelt prof. dr. Martin Dijst, hoogleraar Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht en tezamen met prof. dr. Rick Grobbee van het UMCU oprichter van het GGHDC. “We hebben gezondheidswetenschappers, geografen, datawetenschappers en IT-specialisten. Ze werken allemaal samen om data over gezondheid, leefstijl en ruimtelijke omgeving te verbinden, en tot nog toe onzichtbare verbanden bloot te leggen.”

Meer lezen?