1 april 2018

Tijdschrift voor Diergeneeskunde

Nieuw tekenonderzoek in Nederland

Het vinden van Dermacentor reticulatus teken en babesiose bij 23 honden zonder buitenland anamnese, was in 2005 aanleiding voor het Utrecht Centrum voor Teken-gebonden Ziekten (UCTD) van de Universiteit Utrecht om de aanwezigheid van pathogenen in teken te onderzoeken (destijds onder de naam 'Tickbusters').

(...)

Nieuw tekenonderzoek in 2018
Met het nieuwe tekenonderzoek dat in april zal starten, kan weer een goede indruk worden verkregen van de verspreiding van de tekensoorten en de pathogenen die ze bij zich dragen. Door terugkoppeling van de resultaten naar dierenarts en diereigenaar wordt een betere bewustwording gestimuleerd over de risico's van teken in de woonomgeving en het belang van optimale preventie. Dierenartsen kunnen online een onderzoekskit aanvragen om teken op te sturen. Dit kan ook met een nieuwe app (TekenScanner). De resultaten van het lopende onderzoek worden zichtbaar in een zogenaamde 'heatmap' van Nederland.

Geschreven door Paul Overgaauw

Het volledige artikel is verschenen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, april 2018.