30 maart 2017

RegMed XB heeft een startbudget van 25 miljoen euro

Nieuw samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde gestart

Donderdag 30 maart is het startschot gegeven voor RegMed XB, een nieuw samenwerkingsverband voor regeneratieve geneeskunde. RegMed XB heeft grote ambities: genezing in plaats van symptoombestrijding voor patiënten met chronische ziekten. Met een startbudget van 25 miljoen euro, en het voornemen dat de komende 10 jaar uit te breiden tot 250 miljoen, trekken universiteiten, gezondheidsfondsen, bedrijven en overheid samen op. De Universiteit Utrecht/UMC Utrecht is een van de betrokken kennisinstellingen.

Uitzicht op genezing 
In Nederland lijden miljoenen mensen aan een chronische ziekte zoals diabetes, nierziekten of de reumatische aandoening artrose. Onderzoek naar deze ziekten richt zich vaak op het bestrijden of behandelen van symptomen. De partners binnen RegMed XB willen meer dan dat. Met regeneratieve geneeskunde werken ze aan het genezen van patiënten door het herstellen van weefsels en organen. Het betekent dat zieke weefsels en organen hersteld kunnen worden, zodat er geen transplantatie meer nodig is. 

Drie onderzoekslijnen 
De eerste fase van RegMed XB loopt sinds januari 2017. Het onderzoek binnen RegMed XB bestaat uit drie onderzoekslijnen, met nieuwe behandelingen voor patiënten met osteoartritis (artrose), diabetes en nierziekten. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht, het Hubrecht Instituut, het Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht University en de Technische Universiteit Eindhoven werken hierin samen. Vanuit België participeren de Universiteit van Leuven en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. 17 bedrijven werken mee door hun expertise en faciliteiten te delen, materialen en personeel te leveren, en te werken aan de doorvertaling van de kennis naar de toepassing in de kliniek. Tot slot sluiten vier regio's (Leiden, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg) aan voor ondersteuning van het onderzoek en de inbedding in de praktijk. Hierdoor ontstaan nieuwe banen en bedrijvigheid.