27 november 2019

Nieuw rapport van Universiteitsbibliotheek Utrecht werpt licht op publiceren in de context van Plan S

In welke mate maken tijdschriften tegenwoordig publiceren mogelijk in overeenstemming met de richtlijnen in Plan S? En publiceren onderzoekers al volgens de eisen van Plan S? Wat zijn de verschillen tussen de verscheidene vakgebieden in dit opzicht?

Plan S - Making full and immediate Open Access a reality

Deze en andere vragen worden aan de orde gesteld in het rapport Open access potential and uptake in the context of Plan S - a partial gap analysis. Het heeft zich ten doel gesteld initiële kwantitatieve en beschrijvende gegevens te verschaffen over de beschikbaarheid en het gebruik van diverse open access-opties in verscheidene vakgebieden en subdisciplines en over de mate waarin, voor zover mogelijk, overeenstemming bestaat met de eisen in Plan S. De Universiteitsbibliotheek Utrecht kreeg de opdracht, namens cOAlition S, van NWO dat lid  is van cOAlition S.

Dit rapport is bedoeld als een eerste stap: zowel een verkenning naar methodologie als naar resultaten. Verdere interpretatie en vervolgstappen (bijvoorbeeld met het oog op vakgebieden waar investeringen van financiers of andere actie nodig is) liggen nadrukkelijk bij cOAlition S.

Het is interessant om erachter te komen in welke mate en op welke manier de resultaten en beschrijvingen van diverse (sub)disciplines in overeenstemming zijn met het beeld dat onderzoekers hebben van de beschikbaarheid en het gebruik van open acces-opties in hun vakgebied, en hoe deze worden beïnvloed door verschillen in publicatiecultuur.

Het rapport en de onderliggende data zijn beschikbaar op Zenodo. 

Voor informatie, vragen of feedback op het rapport of op PlanS, of open access in het algemeen, kunt u u contact opnemen via openscience@uu.nl of met uw vakspecialist.