15 november 2018

Nieuw project met Suriname

We hebben opnieuw een project toegekend gekregen samen met de Hogeschool Utrecht, NVON en lerarenopleiding in Suriname. In het vorige project zijn enkele docenten opgeleid om hun collega’s na te scholen in meer activerende werkvormen, en de boeken in de bovenbouw zijn vernieuwd. Om de leerlingen van de onderbouw voor te bereiden op de nieuwe bovenbouw, zijn andere werkvormen en meer conceptueel onderwijs nodig. Door middel van kleine filmpjes die bijvoorbeeld een demonstratie laten zien, met eenvoudige middelen en een begeleidend filmpje met uitleg over de praktische aanpak en didactische aanwijzingen, kunnen de docenten het zelf in de les uitproberen. Tijdens een paar nascholingsbijeenkomsten gaan de docenten met elkaar in discussie met hun eigen bevindingen als basis. Een paar leskisten worden op proefscholen uitgeprobeerd om te zien onder welke voorwaarden het concept van leskisten voor scholen kan werken.