Nieuw project bereidt Nederland voor op toekomstige pandemieën

De COVID-19 pandemie had wereldwijd enorme gevolgen voor de volksgezondheid, maatschappij en economie. Een van de grootste lessen is dat we beter voorbereid moeten zijn op de toekomstige pandemieën. Het nieuwe onderzoeksprogramma Pandemic Preparedness draagt daaraan bij. Dick Heederik coördineert het onderzoek dat plaatsvindt onder de vlag van het Netherlands Centre for One Health (NCOH) en gefinancierd wordt door ZonMw.

“We hebben nu nog onvoldoende kennis over hoe uitbraken ontstaan, welke virussen tot grote risico’s leiden (met welke eigenschappen en onder welke condities), en hoe we verspreiding van infecties kunnen voorkomen”, vertelt Dick Heederik. Hij is hoogleraar aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. “In het nieuwe onderzoeksproject vergaren we wetenschappelijke kennis voor het voorspellen, voorkomen en bestrijden van uitbraken van infectieziekten. Daarmee kunnen we de gevolgen voor de maatschappij zoveel mogelijk beperken.” Hoewel er veel kennis is over behandeling van bekende infecties, geldt dat niet voor nieuwe infecties.

Paraat staan voor toekomstige pandemie

Het doel is om met een universitair netwerk belangrijke kennishiaten te dichten op het gebied van pandemische paraatheid, denk bijvoorbeeld aan vroegtijdige opsporing, monitoren, modelleren en voorspellen van factoren, bijvoorbeeld hoe ziek mensen worden van een infectie. Heederik: “In dit project focussen we op ziekteverwekkers met pandemisch potentieel die zich verspreiden tussen dieren, tussen dieren en mensen, en tussen mensen.” Omdat we niet weten welke ziekte de volgende uitbraak veroorzaakt, noemen de onderzoekers dit ‘Ziekte X’.

Samenwerking

Betrokken partners zijn UMC Utrecht, Leiden UMC, Amsterdam UMC, Erasmus MC, Radboudumc, Wageningen University & Research en Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de faculteit Diergeneeskunde zijn betrokken: Lidwien Smit, Egil Fischer, Alex Bossers, Inge Wouters, Tim Dallman, Xander de Haan en Giske Lagerweij.

Wetenschappers van verschillende organisaties werken samen in het project Pandemic Preparedness