7 september 2017

Nieuw onderzoeksproject naar verbetering aanpak van illegale tabakshandel

sigaretten

Prof. John Vervaele en Michele Simonato gaan met een interdisciplinair team van juristen en criminologen onderzoeken hoe de handhaving van illegale tabakshandel binnen de EU verbeterd kan worden, met name waar het gaat om sigaretten uit Rusland, Belarus en de Oekraïne.

Vervaele en Simonato hebben een voorstel voor het onderzoeksproject The enforcement dimension of the fight against illicit tobacco trade in Europe ingediend bij een subsidieprogramma van een tabaksproducent. Een commissie heeft het voorstel uit ruim 200 aanvragen gehonoreerd, samen met 31 andere projectvoorstellen. De kosten van het project bedragen circa 360.000 euro. Het project start in februari 2018 en duurt twee jaar. Bekijk het volledige gehonoreerde projectvoorstel (pdf).

Centrale vragen zijn hoe nationale autoriteiten illegale tabakshandel bestrijden, hoe de EU met nieuw beleid de handhaving kan verbeteren en op welke manier de EU het gedrag van landen en private partijen buiten de EU kan beïnvloeden. Om deze vragen te beantwoorden wordt een vergelijking gemaakt van het beleid van verschillende EU-lidstaten, wordt de aanpak van de VS en de EU naast elkaar gezet, en gaan de onderzoekers verschillende beleidsterreinen met elkaar vergelijken.

Het onderzoek dient volgens Vervaele een belangrijk maatschappelijk belang. “De World Health Organization stelt dat illegale handel in tabak mensenlevens kost en overheden geld”, zegt Vervaele. Hij wijst onder andere op de site van de WHO, waarop het belang wordt toegelicht van het stoppen van de illegale handel. “De resultaten van het voorgestelde onderzoek kunnen bijdragen aan het stoppen en verminderen van dit probleem en daarmee een bijdrage leveren aan de volksgezondheid.”

Over de vraag of het wenselijk is dat het onderzoek wordt gefinancierd door de tabaksindustrie, is volgens Vervaele intern fors gediscussieerd. “Sigaretten zijn ongezond. Dat staat buiten kijf. De tabaksindustrie is echter niet illegaal. Illegale tabakshandel is dat wel. Wij doen dit onderzoek vanwege het maatschappelijk belang dat ermee gediend is in termen van volksgezondheid en voordelen voor overheden. Dat de tabaksindustrie ook eigen belangen heeft, en die ook probeert te behartigen, is evident. Het is belangrijk dat het onderzoek volledig onafhankelijk is, en iedereen kennis kan nemen van de resultaten. Dat is het geval. Belangrijke afnemers van het onderzoek zijn: Europese en nationale beleidsmakers, douanediensten, politie, het OM en de rechterlijke macht.”

Contact
Telefoon: 065 251 3511
Communicatieadviseur